Yargıtay

Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Evlilik Birliğinin Devamı Sırasında Eşinin Kendini Aldatması ve Küçük Düşürücü Söylemlerde Bulunması Nedeniyle Açtığı Manevi Tazminat Davasında Asliye Hukuk Mahkemesi Görevlidir

2. Hukuk Dairesi

Esas No: 2018/1292

Karar No: 2018/4396

Karar Tarihi: 3.4.2018

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı, davalı taraf ile anlaşmalı olarak boşandıklarını, anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesinden sonra davalının kendisini evlilik birliğinin devamı sırasında bir başkası ile aldattığını öğrendiğini ve küçük düşürücü söylemlerde bulunduğunu belirterek kişilik haklarının saldırıya uğradığından bahisle manevi tazminat isteğinde bulunmuştur (TMK m.24, TBK m.58). Uyuşmazlık aile hukukundan kaynaklanmayıp, Türk Borçlar Kanunundan kaynaklanmaktadır. Görev kamu düzeni ile ilgili olup yargılamanın her aşamasında mahkemece kendiliğinden dikkate alınması da zorunludur. Davaya bakma görevi genel hükümler çerçevesinde Asliye Hukuk Mahkemesine aittir. O halde işin esasının incelenmesi gerekirken, görevsizlik kararı verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, oybirliğiyle karar verildi. 03.04.2018

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün