Yargıtay

Avukatın Hapis Cezasını Temyiz Etmeyerek Kesinleşmesine Sebebiyet Vermesi / Görevi Kötüye Kullanma Suçu

5. Ceza Dairesi

Esas No: 2018/11860

Karar No: 2018/9523

Karar Tarihi: 5.12.2018

Görevi kötüye kullanma suçundan sanık … hakkında, son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına dair … Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 21/12/2017 tarihli ve 2017/323 esas, 2017/422 sayılı Kararının;

Dosya kapsamına göre, … Barosunda kayıtlı avukat olan sanık …’nun zorunlu müdafisi olduğu sanık H. A. Ö. hakkında … 14. Asliye Ceza Mahkemesinde 2014/20 esasına kayden yapılan yargılama sonucunda, sanığın 6 ay 7 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına, ceza süresi aynı kalmak koşuluyla tehlikeliliği ortadan kalkıncaya ya da önemli derecede azalıncaya kadar yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınmak suretiyle güvenlik tedbiri uygulanmasına dair kararı temyiz etmeyerek kesinleşmesine sebebiyet verdiği hususundaki mevcut delillerin son soruşturmanın açılması için yeterli olduğu, delillerin takdir ve değerlendirilmesinin de son soruşturma aşamasında davayı görecek olan mahkemesine ait bulunduğu gözetilmeden, karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu … Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 14/09/2018 gün ve 94660652-105-06-7710-2018-Kyb sayılı Kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay C. Başsavcılığından tebliğname ile Daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte tevdi kılınmakla gereği düşünüldü:

Kanun yararına bozma isteğine konu edilen … Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen kararın niteliği itibarıyla son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına ilişkin bir karar olmayıp beraat hükmü olduğu, ilamının yokluğunda karar verilen müştekiye tebliğ edilmediği, bu itibarla henüz kesinleşmediği ve bu aşamada kanun yararına bozma yoluna gelinemeyeceği anlaşıldığından, CMK’nın 309. maddesi uyarınca yerinde görülmeyen istemin REDDİNE, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C. Başsavcılığına TEVDİNE, 05/12/2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün