HUKUK BLOG
İlgi Çeken

Avukatın Tekel Hakkı ve Tekel Hakkının İstisnaları

Tekel hakkı, Avukatlık Kanunun 35. maddesinde belirtilen işlerin ancak baroda yazılı avukatlar tarafından yürütülebilmesi anlamına gelir.

Eğer taraf ya da temsilcisi davayı bizzat takip etmek istemezse, davasını takip etmek için sadece avukatlardan hukuki yardım talep edebilir. Çünkü Av.K., m.35/3-1.cümlede;

“Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir.”

ve HMK, m. 71/1-1.cümlesinde;

“Dava ehliyeti bulunan herkes, davasını kendisi … açabilir veya takip edebilir.”

herkesin davasını kendisinin açabileceği hüküm altına alınmış olmasına rağmen gerek Av.K., m.35/1’de;

“Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, … dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, yalnız baroda yazılı avukatlara aittir.”

gerekse HMK, m. 71/1-1.cümlesinde;

“Dava ehliyeti bulunan herkes, davasını … tayin ettiği vekil aracılığıyla açabilir ve takip edebilir.”​

davanın bizzat takip edilmemesi halinde ancak avukat tarafından takip edilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. Taraflar için yükümlülük getiren bu hükümler avukatlar için tekel hakkı oluşturur.

Tekel hakkının kapsamına; Av.K., m. 35/1’de yer alan

 • Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek,
 • Mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz olunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek

ve Av.K., m. 35/2’de yer alan

 • Av.K., m. 35/1 dışında kalan resmi dairelerdeki bütün işleri takip etmek

ve Av.K., m. 35/A gereği

 • belli şartlar altında karşı tarafı uzlaşma görüşmelerine çağırmak, uzlaşma görüşmelerini yönetmek, uzlaşamaya varılması halinde bunu tutanağa bağlayıp uyuşmazlığı ilam niteliğindeki belge ile çözümlemek

girmektedir.

Avukatın Tekel Hakkına Uyulmamasının Yaptırımı

Baroya kayıtlı avukatlara özgülenen işlerin başkaları tarafından kullanılması yasaktır, aykırı durumlara ilişkin olarak Av.K., m. 63 ile cezai yaptırım öngörülmüştür.

“Av.K., m. 63/1 hükmüne aykırı eylemde bulunanlara Cumhuriyet Savcısı tarafından beş yüz Türk Lirasından iki bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.
Avukatlık yapmak yetkisini taşımadıkları halde muvazaalı yoldan alacak devralarak ve kanunların tanıdığı başka hakları kötüye kullanarak avukatlara ait yetkileri kullananlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar.”

Avukatın Tekel Hakkının İstisnaları

 • Baro levhasına kayıt olma zorunluluğu bulunmayan avukatlar
 • Dava vekilleri
 • Dava Takipçileri
 • Subaylar
 • Muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavirler
 • Factoring işlemleri
 • Karı ve kocanın kadastro işlemlerinde birbirlerini vekil atayabilmesi
 • Eşlerin hukuki işlem yapabilme yetkisi
 • Tasfiye memurunun davayı takip yetkisi
 • Acentenin davada temsil yetkisi
 • Sendika başkanının temsil yetkisi
 • Marka ve patent vekilleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün