Yargıtay

Aynı Takipsizlik Kararına Karşı Yeni Delil Olmaksızın Yapılan Mükerrer İtiraz Üzerine Yeniden Karar Verilmesi Mümkün Olmadığı Halde Verilen Karar Hukuki Değerden Yoksun ve Yok Hükmündedir

15. CEZA DAİRESİ

Esas No: 2018/3206

Karar No: 2018/3386

Karar Tarihi: 14.05.2018

Dolandırıcılık suçundan şüpheliler … ve … haklarında yapılan soruşturma evresi sonunda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 22.04.2013 tarihli ve 2012/182725 soruşturma, 2013/18327 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yönelik müşteki tarafından yapılan itirazın reddine ilişkin mercii İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 16.07.2013 tarih ve 2013/965 değişik iş sayılı kararını müteakip, müşteki tarafından anılan kovuşturmaya yer olmadığına dair karara bu kez 29.06.2017 havale tarihli dilekçeyle itiraz edilmesi üzerine itirazın kabulüne, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılmasına ilişkin İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hâkimliğinin 29.11.2017 tarih ve 2017/3635 değişik iş sayılı kararı aleyhine yüksek Adalet Bakanlığınca verilen 27.03.2018 gün ve 94660652-105-34-357-2018 sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 03.04.2018 gün ve 2018/27389 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle okundu.

Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede;

Dosya kapsamına göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının 22.04.2013 tarihli kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı yapılan itirazın İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 16.07.2013 tarih ve 2013/965 değişik iş sayılı kararı ile reddedildiği, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 173/3. maddesine göre verilen ret kararının kesin nitelikte olması karşısında, anılan Kanun’un 172/2. maddesi hükmü çerçevesinde müşteki tarafından yeni delil elde edildiğine dair bir iddiada bulunulmaksızın yapılan itirazın usulden reddi yerine, kabulüne ve kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılmasına karar verilmesinde isabet görülmediğinden, 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının 22.04.2013 tarih ve 2012/182725-2013/18327 sayılı kovuşturmaya yer olmadığı kararına karşı yapılan itiraz üzerine, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kesin nitelikte verilmiş olan 16.07.2013 tarih ve 2013/965 değişik iş sayılı kararından sonra, aynı takipsizlik kararına karşı yeni delil olmaksızın yapılan mükerrer itiraz üzerine yeniden karar verilmesi mümkün olmadığı halde, İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hâkimliğince aynı karara yönelik yapılan itiraz üzerine verilen karar, hukuki değerden yoksun ve yok hükmünde olup, hukuken varlık kazanmayan ve infaz kabiliyeti bulunmayan bir kararın kanun yararına bozma istemine konu edilmesi de mümkün olmadığından, İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hâkimliğinin hukuki değerden yoksun ve yok hükmündeki 29.11.2017 tarih ve 2017/3635 değişik iş sayılı kararına yönelik yapılan kanun yararına bozma talebinin REDDİNE, 14.05.2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün