Yargıtay

Banka Kartının Kopyalanarak Bilgisi ve Rızası Dışında Para Çekilmesi / Bankanın Dava Konusu İşlemin Gerçekleşmesinde Kusurlu Olup Olmadığının Saptanmadan Hüküm Tesisi

19. Hukuk Dairesi

Esas No: 2017/2831

Karar No: 2018/426

Karar Tarihi: 6.2.2018

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne karar verilmiş, kararın kesin nitelikte bulunmasından dolayı kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığı’nın talebi ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle dosya içindeki tüm belge ve evraklar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı vekili, davacının maaş hesabından banka kartı kopyalanarak bilgisi ve rızası dışında iki ayrı işlem ile 1.300,00 TL para çekildiğini, davacının kartını kimseye vermediğini ve şifresini kimse ile paylaşmadığını, kartın kopyalanmasında davacının herhangi bir kusurunun bulunmadığını, gerekli teknolojik gelişmelere uygun hizmet vermekle yükümlü olan davalı bankanın mevduatın talep edilmesi halinde ödemekle sorumlu olduğunu ileri sürerek, davacının hesabından bilgi ve nzası dışında çekilen paranın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, taraflar arasında imzalanan bankacılık işlemleri sözleşmesi ile davacıya vadesiz mevduat hesabı tahsis edildiğini, 5464 sayılı Kanunun 15. maddesine göre kartı hamiline teslim ettikten sonra kartın ve şifresinin korunmasından kart hamili olan davacının sorumlu olduğunu, kartın kopyalanıp kopyalanmadığının savcılık soruşturması sonunda belli olacağını, davalı banka tarafından ATM cihazlarının kullanımı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerinin yerine getirildiğini, davalı bankanın söz konusu işlemlerin davacı tarafından yapılmadığını anlayabilmesinin mümkün bulunmadığını, taraflar arasında imzalanan sözleşmenin 6.7 maddesine göre tüm sorumluluğun davacıya ait olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, yapılan yargılama, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “Somut olayda davacının da kart şifresini kötüniyetli üçüncü kişilerin öğrenmesine imkan verip vermediği hususu açıklığa kavuşturulmamıştır. Bu durumda tarafların kusur oranları belirlenerek, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.” gerekçesi ile kanun yararına temyiz edilmiştir.

Dairemizin yerleşmiş uygulamasına göre davalı bankanın en küçük kusuru olması halinde bile tam sorumluluk esas alınmakta olup banka ve mudi arasında kusur oranına göre sorumluluk paylaştırılmasına gidilmemektedir. Ancak somut olayda mahkemece yapılan tahkikatta davalı bankanın dava konusu işlemin gerçekleşmesinde kusurlu olduğunun saptanamamış olması karşısında davanın reddi gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi doğru olmamış, hükmün bu nedenle kanun yararına bozulması gerekmiştir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 29/05/201 7 gün ve 2017/26311 sayılı kanun yararına bozma talebinin kabulü ile HMK’nın 363, maddesi gereğince hükmün, hukuki sonuçları kalkmamak koşulu kanun yararına BOZULMASINA, aynı yasanın 363/son. maddesi uyarınca kararın bir örneğinin Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Adalet Bakanlığı’na gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilmesine, 06/02/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün