Yargıtay

Banka Tarafından Şikayetçi Adına Düzenlenen ve Kurye Aracılığıyla Gönderilen Kartın Ele Geçirilerek Harcama Yapılması / TCK m. 245/1’deki Suçun Oluştuğu

8. CEZA DAİRESİ

Esas No: 2018/3548

Karar No: 2018/4284

Karar Tarihi: 16.04.2018

… Bankası A.Ş. tarafından şikayetçi … adına düzenlenen ve kurye aracılığıyla gönderilen kartın ele geçirilerek harcama yapılmak suretiyle yarar sağlanması şeklinde gelişen eylemin TCK 245/1’de tanımı yapılan suçu oluşturacağı gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Dairemizin 02.11.2017 tarih, 2016/12331…2017/12241 esas…karar sayılı tevdi ilamı üzerine mahkemece, hükmün suçtan zarar gören… Bankası A.Ş.’nin icra dosyasındaki vekiline tebliğ edildiği, bu vekilin ise bu dosyada vekil sıfatı bulunmadığından hükmün adı geçen bankanın genel müdürlüğüne tebliğini talep ettiği, talep doğrultusunda hükmün bu kez genel müdürlüğe tebliğ edildiği ve genel müdürlük tarafından da temyiz edilmediği anlaşılmakla; temyizin kapsamına göre inceleme sanık müdafiinin temyizine özgülenmiştir.

1- Sanığın aşamalarda değişmeyen ve istikrarlı beyanlarında, muhasebe elemanı olarak çalıştığı özel şirkette tüm evrakları teslim almaya yetkili olduğunu, çalıştığı şirketin taşeron firması çalışanı şikayetçi adına bankaca düzenlenen kartı kuryeden teslim alıp … isimli özel güvenlik şirketi görevlisine verdiğini, savunması ve aradan geçen süre itibariyle adı geçen kişiye ulaşılamaması ve kamera kayıtlarının temin edilmemesi karşısında sanığın üzerine atılı suçu işlediği hususunda hür türlü şüpheden uzak yeterli, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi,

2- Kabul ve uygulamaya göre de;

a) …Bankası A.Ş. tarafından şikayetçi … adına düzenlenen ve kurye aracılığıyla gönderilen kartın ele geçirilerek harcama yapılmak suretiyle yarar sağlanması şeklinde gelişen eylemin TCK.nun 245/1. maddesinde tanımı yapılan suçu oluşturacağı gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması,

b) Hükmün gerekçesinde ceza tayin edilirken alt sınırdan uzaklaşılmadığının belirtilmesi ve hapis cezasının alt sınırdan tayin edilmesi karşısında, aynı gerekçelerle adli para cezasına esas tam gün sayısının alt sınırın üstünde belirlenmesi suretiyle hükümde çelişkiye neden olunması,

c) Dosya kapsamına göre; sanık tarafından mağdur …’ın zararının kovuşturma aşamasında tamamen giderildiği ve sanık hakkında TCK.nun 168/2. madde ve fıkrası uyarınca etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

d) Sabıkasız olan ve kovuşturma aşamasında zararı tamamen gidermiş olan sanık hakkında CMK.nun 231. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılması hususunda kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları irdelenerek bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeden; dosya kapsamına uygun olmayan gerekçeyle, zararın giderilmediğinden bahisle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,

Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 16.04.2018 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün