Bölge Adliye Mahkemesi

Başka Suçtan Yargı Çevreleri Dışında Tutuklu Olan Sanığın SEGBİS Sistemiyle veya Duruşmaya Getirilerek Son Duruşmanın Sanığın Huzurunda Yapılması Gereği / Savunma Hakkı

BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 8. CEZA DAİRESİ

Esas No: 2017/18

Karar No: 2017/19

Karar Tarihi: 1.11.2017

Uyap’tan yapılan kontrolde sanığın başka suçtan Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olduğu, hüküm tarihinde ve halen tutukluluğunun devam ettiği, Ayvacık Asliye Ceza Mahkemesi’nin karar tarihi olan 15.09.2017 tarihinde Vize Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunduğunun anlaşıldığı, ilk derece mahkemesince yargı çevreleri dışındaki başka bir ceza infaz kurumunda olduğu uyap sisteminden anlaşılan Sanık hakkında duruşmadan bağışık tutulma kararı olmadığı, sanığın da duruşmadan vareste tutulma talebinin bulunmadığının dosya kapsamından anlaşıldığı, hüküm duruşmasında başka suçtan tutuklu olan sanığın istese dahi son duruşmaya kendi imkanı ile katılmasının mümkün olmadığı, mahkemece başka suçtan yargı çevreleri dışında tutuklu olan sanığın segbis sistemi ile veya duruşmaya getirtilerek son duruşmanın sanığın huzurunda yapılması gerekirken sanığın yokluğunda karar verilmesi suretiyle savunma hakkının kısıtlandığının sabit olduğu; sanığın savunma hakkının kısıtlanmış olduğunun kabulünün gerektiği bu durumun bozmayı gerektirdiği anlaşılmıştır.

Yerel Mahkemece verilen hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulmakla, başvurunun ve kararın niteliği ile suç tarihine ve istinaf başvurusunda bulunan sanık M. Y.’ın istinaf dilekçesi içeriğine göre dosya görüşüldü:

İstinaf başvurusunun reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık Mücahit Yıldırım hakkında göçmen kaçakçılığı yapma suçundan 5237 s. TCK 79/1.b, 53, 54, 55/1 maddeleri gereğince cezalandırılması istemi ile açılan kamu davasında, Ayvacık Asliye Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonunda suçu sabit görülen sanığın atılı suçtan cezalandırılması yoluna gidildiği, Sanık Mücahit Yıldırım tarafından özetle suçsuz olduğundan bahisle beraatına karar verilmesi talebiyle yasal süresi içinde istinaf kanun yoluna başvurduğu anlaşılmıştır.

Tüm dosya üzerinde heyetçe yapılan incelemede; Uyap’tan yapılan kontrolde sanığın başka suçtan 30.08.2017 tarihinden itibaren Vize Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olduğu, hüküm tarihinde ve halen tutukluluğunun devam ettiği, Ayvacık Asliye Ceza Mahkemesi’nin karar tarihi olan 15.09.2017 tarihinde Vize Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunduğunun anlaşıldığı, ilk derece mahkemesince yargı çevreleri dışındaki başka bir ceza infaz kurumunda olduğu uyap sisteminden anlaşılan Sanık hakkında duruşmadan bağışık tutulma kararı olmadığı, sanığında duruşmadan vareste tutulma talebinin bulunmadığının dosya kapsamından anlaşıldığı, hüküm duruşmasında başka suçtan tutuklu olan sanınığın istese dahi son duruşmaya kendi imkanı ile katılmasının mümkün olmadığı, mahkemece başka suçtan yargı çevreleri dışında tutuklu olan sanığın segbis sistemi ile veye duruşmaya getirtilerek son duruşmanın sanığın huzurunda yapılması gerekirken sanığın yokluğunda karar verilmesi suretiyle savunma hakkının kısıtlandığının sabit olduğu; aynı konudaki benzer Yargıtay ceza daireleri içtihatları ve Yargıtay 17. Ceza Dairesinin 2016/10728 Esas 2017/8197 Karar sayılı bozma ilamında: “başka suçtan İzmir 4 numaralı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olan sanığa duruşmadan bağışık tutulmayı isteyip istemediği sorulmadan ve bu hususta bir karar alınmadan 21.10.2014 tarihli duruşmada bulundurulmayıp yokluğunda hükümlülüğüne karar verilmesi suretiyle 5271 Sayılı CMK’nun 196 maddesine aykırı olarak savunma hakkının kısıtlanması… bozulmasına” şeklindeki ilamı da göz önüne alınarak somut olayda Sanığın savunma hakkının kısıtlanmış olduğunun kabulünün gerektiği bu durumun bozmayı gerektirir mutlak hukuka aykırılık sebebi olduğu anlaşılmakla,

İstinaf başvurusunda bulunan sanığın istinaf nedenleri ile CMK’nın 289/1-h, maddesi uyarınca kararın başkaca yönleri incelenmeksizin HÜKMÜN BOZULMASINA,

Dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, dair 5271 s. CMK 280/1-d maddesi uyarınca kesin olarak, 01.11.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün