Yargıtay

Belediye Zabıta Aracının Yayaya Çarpması Nedeniyle Manevi Tazminat İstemi / Ebeveynler İçin Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği

17. HUKUK DAİRESİ

Esas No: 2014/16097

Karar No: 2017/756

Karar Tarihi: 30.01.2017

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili ve davalı … vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacılar vekili; 05/04/2010 tarihinde davalılardan Zabıta memuru …’ın sevk ve idaresindeki, … İnş. Taah. Tur. ve Taşımacılık AŞ’nin maliki olduğu, … Belediyesi tarafından zabıta aracı olarak kullanılan … plakalı aracın kontrolden çıkarak yaya olan davacıların kızı …’e çarparak sol bacağından ağır şekilde yaraladığını, yapılan ameliyatlarla sol ayağın tam olarak düzeltilemediği ve malul kaldığını, uzun süre bakıma muhtaç kaldığını, 16 yaşında genç kız olan davacının vücut estetiği bozulduğundan olayın ruhunda büyük travmaya sebep olduğunu ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 2.000,00 TL bakım gideri, 20.000,00 TL maluliyet tazminatı, 150.000,00 TL küçük için manevi tazminat ile davacı anne ve baba için ayrı ayrı 25.000,00’er TL manevi tazminatın davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiş, 29.01.2014 tarihli ıslah dilekçesi ile maluliyet tazminatı talebini 69.724,91 TL ye yükseltmiştir.

Davalı … vekili; belediyenin olayda hizmet kusurunun bulunmadığını, sürücünün tam ve asli kusurlu olduğunu, kendileri yönünden davanın idari yargıda görülmesi gerektiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Davalı … vekili; maddi tazminat talebinin ispatlanması gerektiğini, diğer davalılarca tedavi sürecinde yardım yapıldığını, anne ve babanın manevi tazminat hakları bulunmadığını, talep edilen tazminatın fahiş olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.

Diğer davalı davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kısmen kabulune, ıslah doğrultusun da 69.724,91 TL maluliyet 1555,20 TL bakım gideri toplamı 71.280,11 TL maddi tazminat ile davacı … için 20.000, anne ve babası için ayrı ayrı 10.000 TL olmak üzere toplam 40.000 TL manevi tazminatın olay tarihi olan 05/04/2010 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili ve davalı … vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece toplanıp değerlendirilen delillere, özellikle oluşa ve dosya içeriğine uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının ve tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre davacılar vekili ile davalı … vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 6,20 TL kalan onama harcının temyiz eden davacılardan alınmasına, aşagıda dökümü yazılı 5.701,53 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı …’ndan alınmasına 30/01/2017 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün