Yargıtay

Belgedeki Sahtecilik Suçlarında Aldatma Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığı Takdiri Hakime Ait Olduğu

21. CEZA DAİRESİ

Esas No: 2015/9000

Karar No: 2017/633

Karar Tarihi: 9.2.2017

I- Sanığın müşteki adına sahte nüfus cüzdanı talep belgesi düzenleyerek müşteki adına sahte nüfus cüzdanı alarak kullanmak suretiyle resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği iddia ve kabul edilen olayda; ….. Kriminal Polis Laboratuvarından alınan bilirkişi raporunda suça konu nüfus cüzdanı üzerinde tahrifat veya sahteciliğe ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığının belirtilmesi, sanığın mahkemedeki savunmasında belgede fotoğraf değişikliği yapmadığını belirtmesine rağmen mahkemece suça konu belge üzerindeki fotoğrafın sanığa ait olup olmadığı yönünde inceleme yapılmadığı anlaşılmakla;

gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek biçimde belirlenmesi bakımından, suça konu nüfus cüzdanının nüfus müdürlüğünden alınıp alınmadığı araştırılarak, nüfus müdürlüğünden alınmış olduğunun tespiti halinde nüfus cüzdanı talep belgesi ve nüfus cüzdanı aslı celbedilip sanık da huzura getirtilerek belgeler üzerindeki fotoğrafların sanığa ait olup olmadığı tespit edilerek, belgelerde sahtecilik suçlarında aldatma yeteneğinin bulunup bulunmadığının takdirinin hakime ait olduğu gözetilerek, aldatma kabiliyeti hususunda belgenin incelenip özelliklerinin duruşma tutanağına yazılması ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi,

II- Kabule göre de;

1- Nüfus cüzdanının nüfus cüzdanı talep belgesi ile nüfus müdürlüğünden alınması halinde belgelerin farklı zamanlarda düzenlendiğinin kabulü gerekmesine rağmen, mahkemenin nüfus cüzdanının çıkartıldığı tarih ile nüfus cüzdanı talep belgesi düzenleme tarihlerinin farklı tarihler olup olmadığının sabit olmadığı şeklindeki yanlış gerekçeyle TCK’nın 43. maddesi uyarınca artırım yapılmadan eksik ceza tayin edilmiş olması yasaya aykırı,

2- T.C. Anayasa Mahkemesi’nin, TCK.nun 53. maddesine ilişkin olan, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı iptal kararının 24.11.2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olmasından kaynaklanan zorunluluk,Bozmayı gerektirmiş olup, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ceza miktarı yönünden kazanılmış hakkının saklı tutulmasına, 09.02.2017 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün