1. Hukuk DairesiYargıtay

Bozmaya Uymakla Usulü Kazanılmış Hak Meydana Gelir ve Bozmada İşaret Edildiği Şekilde Hüküm Oluşturulması Zorunludur

E. 2006/1672, K. 2006/4418 nolu 19.04.2006 tarihli 1. Hukuk Dairesi kararı.

Taraflar arasında görülen davada;

Davacılar, miras bırakanları Hasan’ın mirastan mal kaçırmak amaçlı ve muvazaalı olarak 40 numaralı parseldeki 7 nolu bağımsız bölümü davalıya temlik ettiğini, temlikin muvazaalı olduğunun kesinleşmiş mahkeme kararı ile saptandığını ileri sürerek, miras payı oranında iptal tescil isteğinde bulunmuşlardır.

Davalı, murisin hastalığı sebebiyle ihtiyacı olduğu için çekişme konusu taşınmazı kendisine bedeli karşılığı sattığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Davanın kabulüne ilişkin karar Dairece “… dava dilekçesinde belirtilen ve itiraza uğramayan dava değeri üzerinden davacı yararına avukatlık parasına hükmedilmesi gereği belirtilerek bozulmuş, mahkemece bozmaya uyulmakla davanın kabulüne karar verilmiştir.

Karar, davalı vekili ve davacı Sema vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi’nin raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp, düşünüldü.

YARGITAY KARARI

Dava, muris muvazaası hukuksal sebebine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir.

Hükmüne uyulan bozma ilamında mahkemece kurulan kararın diğer bölümleri benimsenmiş sadece dava dilekçesinde gösterilen dava değeri üzerinden avukatlık parasına hükmedilmesi gereğine değinilmiştir.

Mahkemece, bozmaya uyulmuş, bozma kapsamı dışında kalan hususlar kesinleşmiştir.

Bozmaya uyulmakla dava tarafları yararına usuli kazanılmış hak meydana gelir ve bozmada işaret edildiği şekilde hüküm oluşturulması zorunludur.

SONUÇ

Mahkemece, bu usul kuralı gözardı edilerek bozma dışına çıkılıp önceki kararın tekrar niteliğinde yazılı olduğu üzere hüküm kurulması doğru değildir. Davalının bu yöne değinen temyiz itirazı yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan nedenden ötürü bu yöne hasren HUMK’nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 19.04.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün