Yargıtay

Dolandırıcılık / Suç Eşyasının Satın Alınması ve Kabul Edilmesi / Plaka Değişikliğinin Suç Eşyası Olduğunun Bilindiği Anlamına Gelemeyeceği / Dolandırıcılık Suçu Bakımından Uzlaştırma Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği

15. CEZA DAİRESİ

Esas No: 2015/585

Karar No: 2017/18129

Karar Tarihi: 13.07.2017

Sanığın suça konu aracı alırken suç eşyası olduğunu bilerek aldığına dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği, aracın piyasa fiyatının altında bir bedelle satın alınmasının birçok kez kazalı olmasından kaynaklandığı, plaka değişikliğinin aracın suç eşyası olduğunu bildiği anlamına gelemeyeceği, bu nedenle suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi suçunun oluşmadığının kabulü gereklidir. Dolandırıcılık suçu bakımından, 6763 sayılı Kanun’un 34. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK’nın 253. ve 254. madde fıkraları gereğince uzlaştırma işlemleri için gereği yapılarak sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının takdiri gerektiğinden hükmün bozulması gerekmiştir.

Sanıklar … ve …’in dolandırıcılık suçundan; sanık …’In ise suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçlarından mahkumiyetlerine ilişkin hükümler, sanık … müdafii ile sanıklar … ve … tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;

1- Sanık … hakkında suç eşyasının satın alınması suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;

Sanık …’ın, diğer sanıklar … ve … tarafından katılanın dolandırılması suretiyle temin ettikleri aracı suç eşyası olduğunu bilerek satın aldığı iddia edilen olayda;

Sanık …’ın savunmalarında, kendisinin… Oto kent içerisinde …Otomotiv isimli iş yerini işlettiğini, olay günü araçlarını satmak isteyenlerin arabalarını site esnafına gezdirerek komisyon karşılığı simsarlık yapan …’nun suça konu aracı kendisine getirdiğini, aracın fiyatını sorduğunda 18.000 TL istediklerini söyleyince hemen araştırma yaptığını, emsal bir aracın piyasa değerinin ortalama 21.000-22.000 TL civarında olduğunu öğrenince aracın fiyatının neden düşük olduğunu öğrenmek için aracı servise götürdüğünü, ayrıca tramer sisteminden de sorgulayınca aracın 6 defa kaza yaptığını öğrendiğini ve fiyatının bu nedenle normal geldiğini, yaptığı pazarlık sonucu anlaşmaya varınca 16.250 TL karşılığında aracın noterden satışını aldığını, sonrasında da… plakalı olan bu aracı daha kolay satabilmek için 35 plaka olarak tescil ettirdiğini beyan etmesi, tanık olarak ifadesine başvurulan … ve aracın daha önce satılmak üzere götürüldüğü …’un sanığın bu savunmalarını doğrulaması, araç alım satımıyla uğraşan sanığın, aracı aldığı günün ertesinde trafik tescilini başka bir plakaya yaptırmasının aracın suç eşyası olduğunu bildiği anlamına gelmeyeceği, araç alım satımı yapanlar açısından aracın elden hızlıca çıkarılmaya çalışılmasının mutad bir uygulama olduğu dikkate alındığında, sanığın suça konu aracı şuç eşyası olduğunu bilerek satın aldığına dair mahkumiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği halde, sanığın atılı suçtan beraatı yerine yazılı şekilde mahkumiyetine hükmolunması,

2- Sanıklar … ve … hakkında dolandırıcılık suçundan kurulan hükümlerin incelenmesinde;

Sanıklara yüklenen dolandırıcılık suçu nedeniyle, hükümden sonra 02.12.2016 tarih ve 29906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun’un 34. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK’nın 253. ve 254. madde fıkraları gereğince uzlaştırma işlemleri için gereği yapılarak sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının takdir ve tayini zorunluluğu,

Bozmayı gerektirmiş, sanık … müdafii ile sanıklar … ve …’ın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca dolandırıcılık suçundan kurulan hükümler yönünden sair hususlar incelenmeksizin BOZULMASINA, 13/07/2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün