2. Hukuk DairesiYargıtay

Erkeğin Aşırı Cimri Olması ve Kadına ve Kızına Şiddet Uygulaması Karşısında Erkeğin Kusurlu Olduğu Kabul Edilmelidir

E. 2014/20248, K. 2015/4622 nolu 16.03.2015 tarihli 2. Hukuk Dairesi kararı.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı (kadın) tarafından, kusur belirlemesi, maddi ve manevi tazminatların reddi ile yoksulluk ve iştirak nafakalarının miktarları yönünden; davalı (koca) tarafından ise kusur belirlemesi, yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

YARGITAY KARARI

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı (koca)’nın tüm, davacı (kadın)’ın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Mahkemece, boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu oldukları kabul edilmek suretiyle hüküm kurulmuş ise de; yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davacı (kadın)’ın, eşinin ilk eşinden olan çocuklarına soğuk ve ilgisiz davrandığı, eşinden evin tapusunun üzerine yapılmasını talep ettiği, davalı (koca)’nın ise aşırı derecede cimri olduğu, davacının ilk eşinden olan kızına şiddet uyguladığı, küfür ettiği, bıçakla üzerine yürüdüğü, elektrik sobasını yakmaması için sobanın telini kopardığı, eşine “ananın ……..a kadar yolun var” şeklinde hakaret ettiği anlaşılmaktadır.

Tarafların gerçekleşen olaylar karşısında boşanmaya sebep olan olaylarda davalı (koca) daha fazla kusurludur. Davalının eylemleri kadının kişilik haklarına saldırı niteliği taşımaktadır. Davacı (kadın) yararına, Türk Medeni Kanununun 174/1 ve 174/2 maddesi koşulları oluşmuştur.

Tarafların gerçekleşen ekonomik durumları gözetilerek kadın yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminat takdiri gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz ilam harcının temyiz eden davalıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna 123.60 TL temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, istek halinde temyiz peşin harcının yatıran davacıya geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 16.03.2015

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün