Yargıtay

Eski Hale Getirme ve Tahliye İstemi / İki Adet Yönetim Planı Olması Karşısında Hangisinin Geçerli Olacağı

20. HUKUK DAİRESİ

Esas No: 2017/3381

Karar No: 2017/9611

Karar Tarihi: 20.11.2017

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı … vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı vekili dilekçesinde; müvekkilinin ilgili taşınmazda kat maliki olduğu ve davalı …’in kiracı olarak kullandığı ve diğer davalıların mülkiyetinde bulunan “… Mah. … Cd…. iş merkezi No:43/3-43/51 …/…” adresindeki taşınmazda sürdürülen … Cafe ve Restaurant Pizza adı altındaki ticarethanenin tahliyesi ile taşınmazın eski hale getirilmesi istenilmiş, mahkemece; davanın kabulüne, davalı …’e davaya konu taşınmazı site yönetim planında belirtilen mesleki faaliyette kullanılması şeklinde bağımsız bölümlerin eski hale getirilmesine, davalıya eski hale getirmesi için 30 günlük süre verilmesine, bu süre içerisinde bağımsız bölümün eski haline getirilmemesi halinde, davalının davaya konu … ili, “… Mah. … … Cad…. iş merkezi No:43/3-43/51 …/…” adresinde bulunan taşınmazdan tahliyesine karar verilmiş; hüküm davalılardan … vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, eski hale getirme veya tahliye istemine ilişkindir.

Dosya içerisindeki tapu kaydı incelendiğinde 99 ada 26 parsel taşınmazın yönetim planının 10.03.1994 tarihli olduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece tapudan istenilen yazıda “tapu müdürlüğünce yönetim planına rastlanılamadığı bilgisi verilmiştir. Ayrıca dosyada 12.02.1996 tarihli bir yönetim planı örneği mevcuttur. Mahkemece bu yönetim planına dayanılarak hüküm kurulduğu anlaşılmış ise de dosya içerisinde iki yönetim planının bulunması karşısında geçerli yönetim planının tespit edilebilmesi için detaylı araştırma yapılarak tapuda, belediyede ve taşınmazın kat irtifakı, kat mülkiyeti kurulduğu tarihte ki belgeler de araştırılarak bunun yanında 01.04.1995 tarihli olağan toplantı evrakları da celp edilerek yönetim planının usulüne uygun değiştirilip değiştirilmediği, tapuya tescil edilip edilmediği ve geçerli olan tapuya verilmiş olan yönetim planı olduğu değerlendirilerek bunun tespit edilip geçerli yönetim planı hükümlerine göre inceleme yapılarak karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı … vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine 20/11/2017 günü oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün