Yargıtay

FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütü Soruşturmalarında Yetkili Savcılık Tespiti / Kanun Yararına Bozma

5. CEZA DAİRESİ

Esas No: 2017/5928

Karar No: 2017/4728

Karar Tarihi: 6.11.2017

Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan şüpheli … hakkında yapılan soruşturma sırasında, suç yeri itibarıyla evrakın Vakfıkebir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair Çal Cumhuriyet Başsavcılığının 05/05/2017 tarihli ve 2017/530 soruşturma, 2017/42 sayılı yetkisizlik kararını müteakip, bu kez suç yeri bakımından dosyanın Çal Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine ilişkin Vakfıkebir Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 21/05/2017 tarihli ve 2017/801 soruşturma, 2017/62 sayılı karşı yetkisizlik kararı üzerine, yetki konusunun çözümü için dosyanın gönderildiği Rize Ağır Ceza Mahkemesince verilen Çal Cumhuriyet Başsavcılığının yetkisizlik kararının kaldırılmasına dair 19/06/2017 tarihli ve 2017/711 değişik iş sayılı kararın;

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının 2017/11549 sayılı dosyası üzerinden yürütülen soruşturma sırasında….’ın şüpheli sıfatı ile ifadesinin alındığı, şüphelinin ifadesinde…. ili….. ilçesinde 2012-2015 yılları arasında kapatılan…. Dersanesinde görev yaptığını bildirdiği ve … isimli şahsın kapatılan ….. Dersaneleri Genel Müdürü ve örgüt üyesi olarak adının geçtiği, bunun üzerine Çal Cumhuriyet Başsavcılığınca 2017/530 sayılı dosya üzerinden yürütülen soruşturmada, şüpheli …’ın adresinin tespiti için kolluğa müzekkere yazıldığı, kolluğun 28/04/2017 tarihli cevabi yazısında adı geçen şüphelinin mernis adresinin Vakfıkebir olduğunun bildirilmesini takiben Çal Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma dosyasının yetkisizlik kararı verilerek Vakfıkebir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği, Vakfıkebir Cumhuriyet Başsavcılığınca da bu kez şüphelinin ….Dersaneleri Genel Müdürü olduğu, …. Dersanesinin …. ….. ilçesinde faaliyet gösterdiği, şüphelinin örgüt faaliyetlerini FETÖ/PDY’ye ait kurumların bulunduğu yerde gerçekleştirmiş olacağından bahisle karşı yetkisizlik kararı verilerek, dosyanın Çal Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği, mercii Rize Ağır Ceza Mahkemesince de aynı gerekçe ile Çal Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili olduğuna kesin olarak karar verildiği,

Dosya kapsamına göre hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden soruşturma yürütülen şüpheli …’ın silahlı terör örgütüyle irtibatlı olan ve bu nedenle kapatılan Körfez Dersanelerinin Genel Müdürü konumunda olduğunun anlaşıldığı, adı geçen dersanenin Türkiye’nin bir çok yerinde şubesinin bulunmasına karşın genel merkezinin İzmir ilinde yer aldığı, …. ilçesinde yalnızca şubesinin bulunduğu, şüpheli …..’ın beyanında da şüpheli …’ın bu dersanenin genel müdürü olarak kendilerine yardımcı olduğunu bildirdiği, örgütsel eylemleri ….ilçesinde gerçekleştiğine ilişkin herhangi bir beyanın bulunmadığı hususu da hep birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin örgütsel faaliyetlerinin yoğun olarak gerçekleştiği yerin terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olan dersanenin genel merkezinin bulunduğu yer olduğu, bu kapsamda yetkili yerin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olduğu gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmiş olmasında isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli,10/10/2017 gün ve 94660652-105-20-8135-2017-Kyb sayılı Kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan tebliğname ile Daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte tevdii kılınmakla gereği düşünüldü:

Kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname münderecatı yerinde görüldüğünden talebin kabulü ile Rize Ağır Ceza Mahkemesinin 19/06/2017 tarihli ve 2017/711 Değişik iş sayılı Kararının CMK’nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma sebebine nazaran müteakip işlemlerin merciince yapılmasına, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 06/11/2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün