Yargıtay

Güveni Kötüye Kullanma / Mahza’da Bulunan Malların Sayımının Yapılması, Bunla İlgili Tüm Fatura ve Ticari Defterlerin Bilirkişi Aracılığıyla İncelemenin Yaptırılması Gerektiği

23. CEZA DAİRESİ

Esas No: 2015/6138

Karar No: 2015/6479

Karar Tarihi: 12.11.2015

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Sanığın, katılana ait halı firmasının şubesinde mağaza sorumlu müdürü olarak çalıştığı, kendisine satış amacıyla teslim edilen ürünleri sattığı halde fatura kesmeyip mal bedellerini teslim etmediği, yine, bir kısım ürünlerin ise stok sayımında mağazada bulunmadığı, böylece sanığın hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu işlediği iddia ve kabul olunan somut olayda;
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafii ve katılan vekilinin yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine,

ancak;

1- Sanığın, mağazada satılacak malları başta sayarak teslim almasına karşın, mal sayımı bitmeden işten ayrıldığını ve yokluğunda devam ettirilen son sayımda imzasının bulunmadığını, son sayım kayıtlarına ilgili mağazada işe başlamadan önce getirilen ve işe başladığı zaman mağazada bulunmayan malların dâhil edilerek sayım sonucun yanlış çıkarıldığını, kendisinin yokluğunda delil tespiti yapılıp belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda bilirkişi raporu aldırıldığını, daha önce amirlerin müdahale imkanı olmayan muhasebe programı varken daha sonra müdahaleye imkân veren başka bir programın kurulduğunu, bu süreçte faturalarda işten çıkacağını öğrenen ve bu nedenle aralarında husumet oluşan amirler tarafından müdahale ile faturaların eksik tahakkuk veya tümüyle silinmiş olabileceğini, bu nedenle ilgili faturalara

ilişkin sistem üzerinde konusunda uzman bilirkişi incelemesi yaptırılması gerektiğini savunması karşısında, gerçeğin kuşkuya yer bırakmayacak şekilde tespiti bakımından; mağazadaki iddiaya konu tüm mallara ilişkin tüm belge, fatura, irsaliye, defter ve vergi kayıtları temin edilerek iddia ve savunmalar kapsamında bilirkişi raporu aldırılması, sanığın savunmasında iddia ettiği hususların araştırılması ve toplanan tüm delillerin sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdirinin gerektiği gözetilmeden eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm verilmesi,

2- Kabule göre ise; sanığın eylemini, katılana karşı aynı suç işleme kararı çerçevesinde değişik zamanlarda gerçekleştirmesi nedeniyle, zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafii ve katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 12.11.2015 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün