Yargıtay

Hükmü Temyiz Etmeyen Sanığın Bozmadan Yararlanma Hakkı Olduğu Ancak Lehe Bozmadan Yararlanan Sanığın, Bozmadan Sonra Yeniden Kurulan Hükmü Temyize Yetkisi Bulunmadığı / Bozma Sirayeti

10. CEZA DAİRESİ

Esas No: 2017/1591

Karar No: 2018/100

Karar Tarihi: 8.1.2018

1-) Sanık … hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan hükme yönelik temyiz isteğinin incelenmesi:

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 31.10.2012 tarih, 2011/777 esas ve 2012/1819 karar sayılı ilamında da açıklandığı üzere; bozmanın sirayetinin, hükmü temyiz etmeyenlerin veya temyiz istemi reddedilenlerin, temyiz edenlerden daha ağır bir ceza ile cezalandırılmaları adaletsizliğini gidermek amacıyla 5320 Sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca halen yürürlükte bulunan 1412 Sayılı CMUK’nın 325 ve 5271 Sayılı CMK’nın 306. maddelerinde düzenlendiği, bu suretle temyiz edenler lehine oluşacak durumdan temyiz etmeyenlerin de yararlandırıldığı, ancak bozmanın sirayetinde yerel mahkeme hükmünün, temyiz etmeyen sanık yönünden bozulmadığı, anılan maddeler uyarınca sanığın bozma kararının sonucundan yararlandırıldığı ve lehe bozmadan yararlanan sanığın, bozmadan sonra yeniden kurulan hükmü temyize yetkisi bulunmadığı gözetilerek; Dairemizin 13.03.2013 tarih, 2011/12898 esas ve 2013/2365 karar sayılı ilamı ile hakkındaki 13.01.2013 tarihli mahkûmiyet hükmünün, temyiz isteğinden vazgeçmesi sebebiyle CMK’nın 266. maddesi gereğince incelenmesine yer olmadığına karar verilen, ancak diğer sanık … hakkındaki bozmadan CMUK’nın 325. maddesi uyarınca yararlandırılan sanık hakkında Mahkemenin Dairemizin bozma kararına uyarak verdiği 04.03.2014 tarihli hükmü sanığın temyiz yetkisi bulunmadığından, CMUK’nın 317. maddesi gereğince temyiz isteğinin REDDİNE,

2-) Sanık … hakkında kullanmak için uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan hükmün incelenmesi:

Bozmaya uyulduğu, yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, 08.01.2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün