5. Hukuk DairesiYargıtay

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti / Kamulaştırılan Taşınmazın Davacı İdare Adına Tescili / Vekalet Ücreti

E. 2021/6635, K. 2021/9502 nolu 24.6.2021 tarihli 5. Hukuk Dairesi kararı.

Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtayca incelenmesi, Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma talebi üzerine incelenmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, kesin olarak verilen hüküm, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 16.03.2021 tarih ve 358/7381 sayılı yazıları ile kanun yararına temyiz edilmiştir.

Yapılan incelemede; Orman ve Su işleri Bakanlığının 29 Ocak 2013 tarih ve 50 sayılı olurları ile alınan kamu yararı kararına istinaden dava konusu Tokat İli, Turhal İlçesi, Yazıtepe Köyü 105 ada 175 parsel sayılı taşınmazın Yazıtepe barajı yapımı nedeniyle kamulaştırıldığı, davacı DSİ Genel Müdürlüğünce açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın idare adına tescili istemli davada davanın kabulüne, 105 ada 175 parsel sayılı taşınmazın tapusunun iptali ile idare adına tesciline, 1.581 TL kamulaştırma bedelinin tapudaki hisseleri ve veraset ilamındaki payları oranında davalılara ödenmesine karar verildiği, davacı idare yararına 3400 TI. vekalet ücretine hükmedildiği anlaşılmaktadır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 12055/17 numaralı başvuru sonucu verilen 23.10.2018 tarihli kararı ve Anayasa Mahkemesinin 2016/9364 başvuru numaralı, 0t.06.2019 gün 30791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararı da göz önüne alındığında davacı idare lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi gerektiğinden,

SONUÇ

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün talebi yerinde görülmekle Turhal 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 06.02.2020 gün ve 2018/240 Esas-2020/79 Karar sayılı hükmünün HMK’nın 363. maddesinin 2. fıkrası 2. cümlesi gereğince sonuca etkili olmamak Kaydıyla BOZULMASINA, 24/06/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün