Yargıtay

Karşılıksız Yararlanma Suçunu İşleme Kastı Olmayan Sanık Hakkında Suçu İşleme Kastı Olmadığından Beraat Kararı Verilmesi Yerine Suçu İşlediği Sabit Olmadığı Gerekçesiyle Beraat Kararı Verilmesi

2. Ceza Dairesi

Esas No: 2017/5669

Karar No: 2018/1523

Karar Tarihi: 20.02.2018

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Yapılan duruşmaya toplanan delillerle mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun oluşan kanaat ve takdirine göre diğer itirazlar yerinde görülmemiştir. Ancak;

Sanığın, suç kastının bulunmaması gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 223. maddesinin 2. fıkrasının (c) maddesi gereğince beraatine karar verilmesi gerekirken, yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle aynı Kanunun 223/2-e maddesi gereğince beraatine karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 1412 sayılı CMUK’nin 321. maddesi gereğince istem gibi BOZULMASINA, ancak bu aykırılığın aynı Kanunun 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün olduğundan; “Sanığın CMK’nın 223/2-e maddesi uyarınca yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması” ibaresinin hüküm fıkrasından çıkartılarak, yerine 5271 sayıl ıCMK’nın 223/2-c maddesi uyarınca “yüklenen suç açısından sanığın kastının bulunmaması nedeniyle beraatine” ibaresinin eklenmesi suretiyle diğer yönleri usul ve yasaya uygun olan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 20.02.2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün