Anayasa Mahkemesi

  Anayasa Mahkemesi’nin; Cumhurbaşkanına, iktidar ve anamuhalefet partisi meclis grupları ile TBMM üye tam sayısının en az beşte biri tutarındaki üyelerin açtığı iptal davaları, bir davaya bakmakta olan mahkemenin başvurduğu itiraz davaları ile özel veya tüzel kişilerin bireysel başvuruları sonucunda verdiği kararların yer aldığı bölüm.

  6356 s. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi K. m. 39/4-4. cümlesinin Anayasa m. 51’e Aykırılığı İleri Sürülerek İptali

  İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Bakırköy 16. İş Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU: 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar…

  TOBB Kanunu Ek 1. Madde ve Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Ek 1. Maddenin İptali Talebi

  Esas No: 2019/6 Karar No: 2019/25 Karar Tarihi: 11.04.2019 İPTAL DAVASINI AÇAN: Türkiye Büyük Millet Meclisi…

  Kişilik Haklarını Zedelediği İddiasıyla Açtığı Tazminat Davasının Reddedilmesinin Şeref ve İtibar Hakkını İhlal Ettiği

  MEHMET ÖZHASEKİ BAŞVURUSU I. BAŞVURUNUN KONUSU 1. Başvuru, hakkında ileri sürülen iddiaların kişilik haklarını zedelediği…

  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının Faaliyetlerine Yönelik Dağıtılan Bir Bültende Yer Alan Yazı Nedeniyle Verilen Disiplin Cezasının İfade Özgürlüğünü İhlal Ettiği İddiası

  METİN Y. BAŞVURUSU Başvuru Numarası: 2014/5959 Karar Tarihi: 6.2.2019 I. BAŞVURUNUN KONUSU 1. Başvuru, bir…

  İşçi Olan Başvurucunun Aleyhine Hükmedilen 750 TL Vekalet Ücretinin Kendisine Verdiği Zararın Ne Denli Önemli Olduğu Hususunda Herhangi Bir Açıklamasının Olmadığı Gözetildiğinde, Önemli Bir Zarar Olduğu Kanaatine Ulaşılamamıştır

  SEYFİ BAYSAL BAŞVURUSU Başvuru Numarası: 2015/19729 Karar Tarihi: 4.7.2018 I. BAŞVURUNUN KONUSU I. Başvuru, aleyhe…

  İşe İade İstemiyle Açılan Davanın Karar Verilmesine Yer Olmadığına Dair Bir Hükümle Sonuçlanması Mahkemeye Erişim Hakkının İhlal Edilmesidir

  AHMET ÖZDOĞAN BAŞVURUSU Başvuru Numarası: 2017/26326 Karar Tarihi: 9.1.2019 I. BAŞVURUNUN KONUSU 1. Başvuru, işe…

  Web Sitesinde 2 Üye Tarafından Yapılan Hakaret İçerikli Yorumlar ve Bu Durumda Site Sahibinin Sorumluluğu / Salt Karinelerden Yararlanılmak Suretiyle Mahkumiyet Kararı Verilmesi Nedeniyle Masumiyet Karinesinin Kesin Nitelikte Adli Para Cezası Verilmesi Nedeniyle İki Dereceli Yargılanma Hakkının İhlal Edildiği İddiası

  Hakan Gençosmanoğlu Başvurusu Başvuru Numarası: 2015/6351 Karar Tarihi: 17.07.2018 I. BAŞVURUNUN KONUSU 1. Başvuru, salt…

  Velayet Altında Bulunan Başvurucuya Bebeklik Dönemi Aşılarının Uygulanması Ebeveyn Tarafından Kabul Edilmediği Hâlde Mahkemece Sağlık Tedbiri Uygulanması Nedeniyle Maddi ve Manevi Varlığın Korunması ve Geliştirilmesi Hakkının İhlali İddiası

  Başvuru Numarası: 2013/1789 Karar Tarihi: 11.11.2015 Başvurucu temsilcisi, velayeti altında bulunan başvurucu çocuğa bebeklik dönemi…

  Tarihi Eser Vasıflı Taşınmazın Kamulaştırılması Nedeniyle Açılan Davada Mülkiyet ve Makul Süre Yönünden Adil Yargılanma Hakkının İhlal Edildiği İddiasıyla Maddi ve Manevi Tazminat Talebi

  Başvuru Numarası: 2012/252 Karar Tarihi: 26.06.2014 Başvurucunun, maliki olduğu tarihi eser vasıflı taşınmazın kamulaştırılması nedeniyle…

  Maden Kazası Sonucu Meydana Gelen Ölüm Olayına İlişkin Etkili Ceza Soruşturması Yapılmaması Nedeniyle Yaşam Hakkının İhlal Edildiği İddiası

  Başvuru Numarası: 2014/18224 Karar Tarihi: 9.5.2018 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: NAZİKER ONBAŞI VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU I.…

  Kamulaştırma Kanunu’na, 6745 s. Kanun’un 34. Maddesiyle Eklenen Geçici 11. Maddenin Anayasa’ya Aykırılığı İleri Sürülerek İptali

  İTİRAZ YOLUNA BAŞVURANLAR Ankara 2. İdare Mahkemesi (E.2016/196) Adana 3. İdare Mahkemesi (E.2017/41) İTİRAZLARIN KONUSU: 4/11/1983…

  Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu m. 26/5-c. 3’nin Anayasa’ya Aykırılığı İleri Sürülerek İptali

  Esas No: 2018/2 Karar No: 2018/43 Karar Tarihi: 2.5.2018 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Yozgat İdare Mahkemesi İTİRAZIN…

  Başvurucunun Süresi İçerisinde Havale Yoluyla Gönderdiği Temyiz Posta Masrafının Mahkeme Görevlilerince PTT Şubesinden Teslim Alınmadığı / Temyiz Dilekçesinin Reddine Karar Verilmesi Sebebiyle Mahkemeye Erişim Hakkının İhlal Edildiği İddiası

  Başvuru Numarası: 2012/1223 Karar Tarihi: 5.11.2014 Başvurucunun süresi içerisinde havale yoluyla gönderdiği temyiz posta masrafının…

  Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve KDV Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a Eklenen 7/B Maddesinin 4. Cümlesinin Anayasa’ya Aykırılığı İleri Sürülerek İptaline Karar Verilmesi Talebi

  Esas No: 2017/89 Karar No: 2018/5 Karar Tarihi: 18.01.2018 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Ankara Batı 1. Asliye…

  Cinsiyet Değişikliğinde “…ve Üreme Yeteneğinden Sürekli Biçimde Yoksun Bulunmak” Şartının Anayasa Aykırılığı İddiası

  Esas No: 2017/130 Karar No: 2017/165 Karar Tarihi: 29.11.2017 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Edirne 1. Asliye Hukuk…

  Başa dön tuşu