İdari Dava Daireleri Genel Kurulu

  Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından idare mahkemelerinden verilen ısrar kararlarının veya Bakanlar Kurulunun düzenleyici işlemlerine karşı açılan davaları (konusuna göre) incelenerek verilen kararların yer aldığı bölüm.

  Karayolunda Yeterli Tedbir Alınmadığından Meydana Gelen Trafik Kazası Tazminat Davaları Adli Yargının Görevine Girdiği

  İSTEMİN KONUSU: Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca verilen; Ankara 2. İdare Mahkemesinin 09/12/2016 tarih ve…

  Güvenlik Soruşturması / Babanın Sabıkalı Oluşundan Bahisle Mülakat Sınavında Başarısız Sayılamayacağı

  İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas No: 2008/426 Karar No: 2012/1766 Karar Tarihi: 7.11.2012 İstemin Özeti: Danıştay…

  Jandarma Genel Komutanlığının Sivil Memur Alımı Sırasında Hakkında Hukuken Geçerli Kabul Edilebilecek Herhangi Bir Olumsuz Tespit Bulunmayan Davacının Terör Örgütü Sempatizanı Olduğu Gerekçesiyle Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Sonuçlanması Hukuka Uygun Değildir

  İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas No: 2014/2390 Karar No: 2017/346 Karar Tarihi: 6.2.2017 İstemin Özeti:…

  Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Nazım İmar Planının İptali İle Yeşil Alan Olarak Planlanması Konusunda Belediye Meclisi Kararının İptali Talebi

  İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas No: 2015/3985 Karar No: 2018/116 Karar Tarihi: 25.01.2018 İstemin Özeti: İstanbul…

  Memurun Geçmiş Çalışmalarının Olumlu Olması ve Sicilinin İyi Olması Halinde Bir Alt Ceza Verilmesi Konusunda İdareye Takdir Yetkisi Tanınmış Olup, Hafif Cezaya Zorlamak Hukuken Mümkün Değildir

  İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas No: 2015/544 Karar No: 2017/1512 Karar Tarihi: 30.03.2017 İstemin Özeti: İstanbul…

  Cezaevinde İntihar Eden Davacılar Yakınının Hayatını Kaybetmesi Olayında, Davalı İdarenin Hizmet Kusuru Bulunduğu İddiası

  İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas No: 2015/1141 Karar No: 2016/1544 Karar Tarihi: 13.04.2016 İstemin Özeti: …İdare…

  Mersin’de Yapımı Planlanan “Akkuyu Nükleer Güç Santrali” Projesi Hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünce Verilen “ÇED Olumlu” Kararı ile Dayanağı ÇED Yönetmeliğinin Geçici 1. Maddesindeki “Bu Yönetmeliğin Lehte Olan Hükümleri ve/veya” İbaresinin İptali İstemi

  İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas No: 2018/1068 Karar No: 2018/3377 Karar Tarihi: 20.06.2018 İstemin Özeti: Danıştay…

  Namık Kemal ve Yenişehir Mahallelerindeki Mülkiyetleri Hazineye Ait Olan Bazı Taşınmazların Aslına Uygun Bir Şekilde Restore Edilmek Suretiyle İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yürütülecek Projeler Kapsamında Değerlendirilerek Ekonomiye Kazandırılması Amacıyla Tahsislerinin Kaldırılmasına

  İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas No: 2018/1422 Karar No: 2018/3387 Karar Tarihi: 26.06.2018 İstemin Özeti: Danıştay…

  Dava Konusu Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümlerinin Davacının Çalışma Özgürlüğünü Sınırlayıcı Nitelikte Olması

  İdari Davalar Genel Kurulu Esas No: 2013/4868 Karar No: 2015/3642 Karar Tarihi: 21.10.2015 Anayasa’nın 13’üncü…

  Devlet Memurluğundan Çıkarma / Beraat Kararının Disiplin Cezasına Etkisi / Ceza Yargılamasında Alınan Beraat Kararının Disiplin Hukukuna Etkisi / Rüşvet Eylemin Karışan Memur

  İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU Esas No: 2010/1391 Karar No: 2011/273 Karar Tarihi: 21.04.2011 Dava;…

  Sözleşmeli Öğretmen Olarak Görev Yapan Davacının Eş Durumu Nedeniyle Yaptığı Tayin Talebinin, Puan Yetersizliği Nedeniyle Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi

  İdari Dava Daireleri Kurulu Esas No: 2014/2703 Karar No: 2016/1982 Karar Tarihi: 11.05.2016 İdare Mahkemesinin…

  Davacının, Adli Yargı Yerince Verilen Boşanma Kararından Sonra, Mâliki Olduğu Taşınmazın Tapu Kaydına Eşinin İstemi Üzerine Konulan Aile Konutu Şerhinin Terkin Edilmesi İstemli Başvurusunun Reddi

  İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Esas No: 2013/4297 Karar No: 2015/1187 Karar Tarihi: 6.4.2015 Davacının…

  Başa dön tuşu