Vergi Daireleri

Danıştay Vergi Daireleri’nin; vergi mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı davalarda merci tayini, uyuşmazlığın esasını çözümlediği kararların yer aldığı bölüm.

İhtirazi Kayıtla Verilen Beyanname İle Vergilerin İki Katı Tutarında Hesaplanan Para Cezasının Teminata Bağlanması

ÖZET: İhtirazi kayıtla verilen beyanname üzerine, İdarece kıymet araştırmasına gidilerek, davacıdan vergilerin iki katı tutarında…

Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Elektronik Ortamda Kanuni Süresi İçinde Verilmemesinden Kaynakla Usuli Ceza Kesilmesi

4. Daire Başkanlığı Esas No: 2014/4453 Karar No: 2016/2208 Karar Tarihi: 16.05.2016 Davacı adına, 2008/1,2,8…

Mahkemece Verilen Kararın Hukuken Geçerlilik Kazanabilmesinin ve Kararın Usulüne Uygun Oluşmasının Şartları / Kararın Tutanağa Bağlanmasından Sonra Görüşmeye Katılan Başkan ve İki Üye Tarafından Islak veya Güvenli Elektronik İmza İle İmzalanması Gerektiği

9. DAİRE Esas No: 2016/23416 Karar No: 2017/972 Karar Tarihi: 30.01.2017 Mahkemece verilen kararın hukuken…

BA-BS Formlarının Elektronik Ortamda Yasal Süresinde Verilmemesi Nedeniyle Kesilen Usulsüzlük Cezasının Kaldırılması

3. DAİRE BAŞKANLIĞI Esas No: 2016/9239 Karar No: 2017/4607 Karar Tarihi: 5.6.2017 İstemin Özeti : Davacı…

Ölüm Halinde Vergi Cezası Düşer, Mirasçılardan İstenemez / Cezanın Şahsiliği / Vergi Ziyaı Cezası

3. DAİRE BAŞKANLIĞI Esas No: 2013/5782 Karar No: 2015/580 Karar Tarihi: 11.02.2015 Ölüm halinde vergi…

Başa dön tuşu