Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu

Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından vergi mahkemelerinden verilen ısrar kararlarının veya Bakanlar Kurulunun düzenleyici işlemlerine karşı açılan davaları (konusuna göre) incelenerek verilen kararların yer aldığı bölüm.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin “Avukatlık Ücretleri” Başlıklı Bölümünde Yer Alan Bir Kısmın İptali / Mahkemelerce Hükmolunan Avukatlık Ücretinin KDV’ye Tabi Olduğu / Mahkemelerce Hükmolunan Avukatlık Ücreti İçin Düzenlenecek Serbest Meslek Makbuzunun Davayı Kazanan Adına Düzenleneceği

VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas No: 2017/680 Karar No: 2018/2 Karar Tarihi: 17.01.2018 Davacı tarafından; Avukatlık Kanununa göre haklı çıkan…

Devamını Oku »

“POS Cihazı Kullanan Müşteri ile Banka Arasındaki Sözleşmelere Dayanan Bankalar Nezdindeki Hesaplara İleriye Matuf Olmak Üzere Haciz Konulabilmesi” Şeklindeki Kısmının İptali İstemi

VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas No: 2017/682 Karar No: 2018/5 Karar Tarihi: 17.01.2018 İstemin Özeti: Davacı banka adına 6183 sayılı Amme…

Devamını Oku »

KDV Genel Uygulama Tebliğindeki Avukat Serbest Meslek Makbuzu Hakkındaki Hükmün İptali Talebi

VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas No: 2017/680 Karar No: 2018/2 Karar Tarihi: 17.01.2018 İstemin Özeti: Dava; 26.4.2014 tarih ve 28983 sayılı…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu