Yargıtay

Yargıtay tarafından adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olarak verilen kararların yer aldığı bölüm.

Başa dön tuşu