Ceza Genel Kurulu

  Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından ceza dairelerinin bozma kararlarına karşı mahkemelerce verilen direnme kararlarını incelenmesi ve belirli kişilere ait davaları ilk mahkeme olarak görmek ve hükme bağlamak ve ilk mahkeme olarak özel dairelerce verilen hüküm ve kararların temyiz ve itiraz yoluyla incelenmesini yapmak amacıyla verilen kararların yer aldığı bölüm.

  Suç İşleme Kararının Yenilenip Yenilenmediği Birden Çok Suçun Aynı Karara Dayanmasına ve Arasındaki Süre İle İlgilidir

  ÖZET: Suç işleme kararının yenilenip yenilenmediği, birden çok suçun aynı karara dayanıp dayanmadığı aynı zamanda suçlar…

  Yaralanmaların Gözaltına Alınırken Direnişi Kırmak İçin Güç Kullanıldığında Meydana Gelip Gelmediği Tartışılmalı

  İşkence suçundan sanıklar … ve …’un TCK’nın 94/1, 62 ve 53. maddeleri uyarınca 2 yıl…

  Sanığın Alkollü Mağduru Yaralayıp Cep Telefonunu Alması Karşısında Eylemlerinin Nitelikli Yağma Suçunu Oluşturduğu

  Sanık … hakkında nitelikli yağma suçundan açılan kamu davasında yapılan yargılama sonucunda, sanığın eyleminin nitelikli…

  Yapılan Usul Hataları Nedeniyle Hakimin Kasten İşlenebilen Görevi Kötüye Kullanma Suçunu İşlediği Sonucuna Varılamaz

  Sanık …’in görevi kötüye kullanma suçundan beraatine ilişkin ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılama yapan Yargıtay…

  HAGB Kararı Açıklanması Gerektiğinde Daha Ağır Bir Cezanın Belirlenmesi ve Taksitlendirmenin Eklenmesi Doğru Değildir

  Sanık … hakkında kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçundan açılan kamu davasında, ilk derece…

  FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üyelik Suçu / Temyiz İncelemesi Sırasında Dosyaya Delil Girmesi

  Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan sanık …’nin TCK’nın 314/2, 3713 sayılı Kanun’un 5, TCK’nın…

  HAGB Kararları, Kanun Yararına Bozma Konusu Yapılabilir

  Mala zarar verme suçundan sanık A. Ö.’ın TCK’nun 151/1, 168/1 ve 62. maddeleri uyarınca 10…

  Haksız Tutuklama Nedeniyle Davacıya Hükmedilecek Manevi Tazminatın Belirlenmesinde; Sosyal ve Ekonomik Durumu, Toplumsal Konumu ve Ceza İnfaz Kurumunda Kaldığı Süre, Davacıya Atılı Suçun Niteliği, Tutuklamanın Üzerinde Bıraktığı Olumsuz Etkiler ve Haksız Tutukluluğun Gerçekleştiği Tarihteki Paranın Satın Alma Gücü Göz Önüne Alınmalıdır

  CEZA GENEL KURULU Esas No: 2017/769 Karar No: 2019/48 Karar Tarihi: 24.01.2019 Davacı …’nın, uyuşturucu…

  Suç Konusu Esrarın Miktar İtibarıyla Kullanma Sınırları İçinde Kalması Gibi Kullanma Dışında Bir Amaçla Bulundurduklarına İlişkin Delil Olmaması Karşısında Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Alma Suçunu Oluşturduğu Kabul Edilmelidir

  CEZA GENEL KURULU Esas No: 2017/623 Karar No: 2019/123 Karar Tarihi: 21.02.2019 Uyuşturucu madde ticareti…

  Kemik Kırığı Doğuran Yaralanmalarda Kırığın Derecesine Göre Sanığın Cezasında Kırığın Yaşamsal Fonksiyonlara Etkisi İle Orantılı Olarak Makul Bir Oranda Artırım Yapılması Gerekir

  CEZA GENEL KURULU Esas No: 2017/308 Karar No: 2019/61 Karar Tarihi: 5.2.2019 Kasten yaralama suçundan…

  Polisin “Kollarını Kaldır” Demeleri Sonrasında Uyuşturucu Maddeleri Görevlilere Teslim Etmesi Suçun Konusu ve Delilini Hukuka Uygun Hale Getirerek Kendi Suçunun Ortaya Çıkmasına Hizmet ve Yardım Etme Olarak Değerlendirilemeyeceğinden Etkin Pişmanlık Hükümleri Uygulanamaz

  CEZA GENEL KURULU Esas No: 2016/236 Karar No: 2019/55 Karar Tarihi: 24.01.2019 Uyuşturucu madde ticareti…

  Sanıkla Birlikte Suçun İcrasına Etkin ve Fonksiyonel Hareketleri İle Fiil Üzerinde Ortak Hakimiyet Kurmuş Cinsel Saldırıya Göz Yuman/Gözcülük Yapan Kişi de Müşterek Fail Olarak Ceza Alacaktır

  Ceza Genel Kurulu Esas No: 2017/937 Karar No: 2017/484 Karar Tarihi: 21.11.2017 Nitelikli cinsel saldırı…

  İhbarcı Tanığın Rıza Göstermesinin Konutta ve Burada Bulunan Kişilere İlişkin Gerçekleştirilecek Arama İşlemi İçin Hakimden Karar veya Cumhuriyet Savcısından Yazılı Emir Alınması Zorunluluğunu Ortadan Kaldırmayacaktır

  CEZA GENEL KURULU Esas No: 2016/851 Karar No: 2018/619 Karar Tarihi: 6.12.2018 Uyuşturucu madde ticareti…

  Daha Önce Aralarında Duygusal Bir İlişki Bulunmayan Şikâyetçi ve Sanık Arasındaki Yaş Farkı, Sanığın Medeni Durumu ve Sosyal İlişki Gözetildiğinde Sanığın Şikayetçiyi Rahatsız Edecek Şekilde Arayıp “Hoşlandığını, Sevdiğini ve Kanının Kaynadığını” Söylemesi Cinsel Taciz Suçunu Oluşturur

  CEZA GENEL KURULU Esas No: 2017/244 Karar No: 2018/601 Karar Tarihi: 4.12.2018 Sanık …’nın cinsel…

  Konut, İş Yeri, Kamuya Açık Olmayan Kapalı Alanlar İle Buralarda Bulunan Kişilerin Üstünde Yapılacak Aramanın Ancak Adli Arama Kararı veya Yazılı Arama Emri İle Yapılabileceği, Bunun Dışında Elde Edilecek Olan Delillerin Her Halükarda Hukuka Aykırı Olup Hükme Esas Alınamaz

  CEZA GENEL KURULU Esas No: 2016/730 Karar No: 2018/558 Karar Tarihi: 22.11.2018 Uyuşturucu madde ticareti…

  Başa dön tuşu