İçtihatları Birleştirme Kurulu

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu tarafından Resmi Gazetede yayınlanan, benzer konularda bağlayıcı niteliği bulunan, daireler arası yorum farklıları sonucu ortaya çıkabilecek görüş ayrılığının giderilmesi için verilen kararların yer aldığı bölüm.

Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyetinin İtiraz Üzerine Verilen Kararları Temyiz Kanun Yoluna Tabidir

Sigorta tahkim komisyonu itiraz hakem heyetinin itiraz üzerine verilen kararları temyiz kanun yoluna tabi olduğu hakkında E. 2019/4, K. 2020/1…

Devamını Oku »

Tır Şoförlerine Her Sefere Çıktıklarında Ödenen Harcırahın Kıdem Tazminatı Hesabına Esas Olup Olmadığı

I. GİRİŞ A. İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KONUSUNDAKİ BAŞVURU Av. Birkan Öztürk tarafından sunulan 09.05.2017 tarihli dilekçe ile, yurt içine/yurt dışına sefer…

Devamını Oku »

Genel Mahkeme ile İcra Mahkemesi Arasında Yargılama Usulü, İspat Vasıtaları ve Uygulanan Kanun Maddelerinin Farklılık İçermesi Hakkında İBK Kararı

İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULU Esas No: 2017/7 Karar No: 2019/2 Karar Tarihi: 22.03.2019 ÖZET: Genel mahkeme ile icra mahkemesi arasında yargılama usulü,…

Devamını Oku »

Düzelterek Onama Kararlarında Harç Alınacağına Yönelik Bir Düzenleme Bulunmaması Karşısında Onama Harcı Alınmamalıdır

I-GİRİŞ A-İçtihatların Birleştirilmesi Konusundaki Başvuru Yargıtay Birinci Başkanı, Hukuk Genel Kurulu Başkanı ve 7, 9, 10, 21, 22. Hukuk Daireleri…

Devamını Oku »

Kefalette Eşin Rızasına İlişkin Düzenlemenin “Aval”de de Uygulanması Gerekmemektedir

İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU Esas No: 2017/4 Karar No: 2018/5 Karar Tarihi: 20.04.2018 I-GİRİŞ A- İçtihatları Birleştirme Başvurusu Av. Adnan…

Devamını Oku »

İlamların İlamsız İcra Takibine Konu Edilip Edilemeyeceği

İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU ESAS NO: 2017/2 KARAR NO: 2017/3 KARAR TARİHİ: 26.5.2017 I. GİRİŞ  A. İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KONUSUNDAKİ BAŞVURULAR …

Devamını Oku »

Faturaya Süresinde İtiraz Edilmemesi Halinde Bu Durum Sadece Fatura Münderecatının Kesinleşmesi Sonucunu Doğurup Vade Farkının Kabul Edildiği Anlamına Gelmez

İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU ESAS NO: 2001/1 KARAR NO: 2003/1 KARAR TARİHİ: 27.6.2003 Taraflar arasında yazılı şekilde yapılmamış olmakla birlikte…

Devamını Oku »

Bir Amme Teşekküllü Tarafından Bir Tesisin Yaptırılması Sırasında Devlet Malı Olmayan Yerlere Verilen Zararların Tazmini

İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Esas No: 1958/17 Karar No: 1959/15 Karar Tarihi: 11.02.1959 Temyiz Mahkemesi Dördüncü Hukuk Dairesi Reisliği’nin 19/…

Devamını Oku »

İşgal Ödencesi / Haksız Olarak Taşınmazı Alıp Zorla Kullanma / Ecrimisil

İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU ESAS NO: 1945/22 KARAR NO: 1950/4 KARAR TARİHİ: 8.3.1950 Başkasının taşınmazını haksız olarak zorla alıp kullanmış…

Devamını Oku »

Şufa Hakkından Yararlanma / Paydaşlar Arasında Şufa Hakkından Yararlanma Şekli / Paydaşların Eşit Olarak Şufa Hakkından Yararlanması / Şufa Hakkından Eşit Olarak Yararlanma

İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU ESAS NO: 1947/5 KARAR NO: 1947/18 KARAR TARİHİ: 11.6.1947 Kanunda şufa hakkının, ne paydaşlar arasında eşit,…

Devamını Oku »

İyi ve Kötü Niyetin Mahkemece Resen Nazara Alınabilip Alınamayacağı

İÇTİHATI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU ESAS NO: 1949/17 KARAR NO: 1951/1 KARAR TARİHİ: 14.02.1951 İyi ve kötü niyetin mahkemece resen nazara…

Devamını Oku »

Ortaklığın Giderilmesi Davası / Taşınmazın İntifa Hakkı ile Takyitli Olması / İntifa Hakkı Sahibinin İzin Vermesi Gereği

İÇTİHATI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU ESAS NO: 1960/1 KARAR NO: 1960/3 KARAR TARİHİ: 14.03.1960 Mahkemece satılması suretiyle şuyuunun giderilmesine karar verilen…

Devamını Oku »

Bozmadan Sonra Islah Yapılamayacağı / Bozmadan Sonra Islah ile Davanın Tamamen Değiştirilmesi İmkanı Ortaya Çıkacağının ve Bunun da Kargaşalara ve Bitmeyen Davalara Neden Olacağı

İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU ESAS NO: 2015/1 KARAR NO: 2016/1 KARAR TARİHİ: 6.5.2016 04.02.1948 günlü 10/3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararının…

Devamını Oku »

İlamların İlamsız İcra Takibine Konu Edilip Edilemeyeceği

İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU ESAS NO: 2014/1 KARAR NO: 2017/2 KARAR TARİHİ: 17.3.2017 Hukuk Genel Kurulunun çelişkili olduğu ileri sürülen…

Devamını Oku »

“Sair Deliller, Her Türlü Delil” İbarelerinin Yemin Delilini Kapsamayacağı

İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararları ESAS NO: 2015/2 KARAR NO: 2017/1 ÖZET: 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra açılmış olan davalarda tarafların…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu