İçtihatları Birleştirme Kurulu

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu tarafından Resmi Gazetede yayınlanan, benzer konularda bağlayıcı niteliği bulunan, daireler arası yorum farklıları sonucu ortaya çıkabilecek görüş ayrılığının giderilmesi için verilen kararların yer aldığı bölüm.

Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyetinin İtiraz Üzerine Verilen Kararları Temyiz Kanun Yoluna Tabidir

Sigorta tahkim komisyonu itiraz hakem heyetinin itiraz üzerine verilen kararları temyiz kanun yoluna tabi olduğu…

Tır Şoförlerine Her Sefere Çıktıklarında Ödenen Harcırahın Kıdem Tazminatı Hesabına Esas Olup Olmadığı

I. GİRİŞ A. İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KONUSUNDAKİ BAŞVURU Av. Birkan Öztürk tarafından sunulan 09.05.2017 tarihli dilekçe…

Genel Mahkeme ile İcra Mahkemesi Arasında Yargılama Usulü, İspat Vasıtaları ve Kanun Maddelerinin Farklılık İçermesi

ÖZET: Genel mahkeme ile icra mahkemesi arasında yargılama usulü, ispat vasıtaları ve uygulanan kanun maddelerinin farklılık…

Düzelterek Onama Kararlarında Harç Alınacağına Yönelik Bir Düzenleme Bulunmaması Karşısında Onama Harcı Alınmamalıdır

I-GİRİŞ A-İçtihatların Birleştirilmesi Konusundaki Başvuru Yargıtay Birinci Başkanı, Hukuk Genel Kurulu Başkanı ve 7, 9,…

Kefalette Eşin Rızasına İlişkin Düzenlemenin “Aval”de de Uygulanması Gerekmemektedir

İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU Esas No: 2017/4 Karar No: 2018/5 Karar Tarihi: 20.04.2018 I-GİRİŞ A-…

İlamların İlamsız İcra Takibine Konu Edilip Edilemeyeceği

İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU ESAS NO: 2017/2 KARAR NO: 2017/3 KARAR TARİHİ: 26.5.2017 I. GİRİŞ …

Faturaya Süresinde İtiraz Edilmemesi Halinde Bu Durum Sadece Fatura Münderecatının Kesinleşmesi Sonucunu Doğurup Vade Farkının Kabul Edildiği Anlamına Gelmez

İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU ESAS NO: 2001/1 KARAR NO: 2003/1 KARAR TARİHİ: 27.6.2003 Taraflar arasında…

Bir Amme Teşekküllü Tarafından Bir Tesisin Yaptırılması Sırasında Devlet Malı Olmayan Yerlere Verilen Zararların Tazmini

İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Esas No: 1958/17 Karar No: 1959/15 Karar Tarihi: 11.02.1959 Temyiz Mahkemesi…

İşgal Ödencesi / Haksız Olarak Taşınmazı Alıp Zorla Kullanma / Ecrimisil

İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU ESAS NO: 1945/22 KARAR NO: 1950/4 KARAR TARİHİ: 8.3.1950 Başkasının taşınmazını…

Şufa Hakkından Yararlanma / Paydaşlar Arasında Şufa Hakkından Yararlanma Şekli / Paydaşların Eşit Olarak Şufa Hakkından Yararlanması / Şufa Hakkından Eşit Olarak Yararlanma

İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU ESAS NO: 1947/5 KARAR NO: 1947/18 KARAR TARİHİ: 11.6.1947 Kanunda şufa…

İyi ve Kötü Niyetin Mahkemece Resen Nazara Alınabilip Alınamayacağı

İÇTİHATI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU ESAS NO: 1949/17 KARAR NO: 1951/1 KARAR TARİHİ: 14.02.1951 İyi ve…

Ortaklığın Giderilmesi Davası / Taşınmazın İntifa Hakkı ile Takyitli Olması / İntifa Hakkı Sahibinin İzin Vermesi Gereği

İÇTİHATI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU ESAS NO: 1960/1 KARAR NO: 1960/3 KARAR TARİHİ: 14.03.1960 Mahkemece satılması…

Bozmadan Sonra Islah Yapılamayacağı / Bozmadan Sonra Islah ile Davanın Tamamen Değiştirilmesi İmkanı Ortaya Çıkacağının ve Bunun da Kargaşalara ve Bitmeyen Davalara Neden Olacağı

İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU ESAS NO: 2015/1 KARAR NO: 2016/1 KARAR TARİHİ: 6.5.2016 04.02.1948 günlü…

İlamların İlamsız İcra Takibine Konu Edilip Edilemeyeceği

İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU ESAS NO: 2014/1 KARAR NO: 2017/2 KARAR TARİHİ: 17.3.2017 Hukuk Genel…

“Sair Deliller, Her Türlü Delil” İbarelerinin Yemin Delilini Kapsamayacağı

İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararları ESAS NO: 2015/2 KARAR NO: 2017/1 ÖZET: 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden…

Başa dön tuşu