Yargıtay

Kayın Validesi ile Birlikte Giderek Onu Annesi Olarak Tanıtıp, Annesinin Banka Cüzdanıyla Çektikleri Ölüm Aylığının Hangi Tarihten İtibaren Çekildiği ve Ne Kadar Ödeme Yapıldığının Belirlenmesinden Sonra Temel Cezanın Tayin Edilmesi Gerekir

15. CEZA DAİRESİ

Esas No: 2015/8748

Karar No: 2018/5543

Karar Tarihi: 13.09.2018

Dava, nitelikli dolandırıcılık suçuna ilişkindir. Sanığın aşamalarda alınan beyanlarında, ilgili banka şubesinde çalışan annesini tanıyan memurun banka şubesinden ayrılmasından sonra bu kez banka Şubesine kayınvalidesi olan sanık ile birlikte giderek ilgiliyi annesi olarak tanıtıp annesinin banka cüzdanıyla ölüm aylığını çektiklerini beyan ettiğinin anlaşılması karşısında, banka Şubesine müzekkere yazılarak annesine ait maaşın hangi tarihten itibaren çekildiği ve belirtilen tarihe kadar ne kadar ödeme yapıldığı, sanığın diğer sanığın eylemine hangi tarihten itibaren iştirak ettiği tespit edilip, suçtan elde olunan haksız menfaatin belirlenmesinden sonra, temel cezanın tayin edilmesi gerekir.

Adli para cezasının tayininde tespit olunacak temel gün, suçtan elde olunan haksız menfaatin iki katından az olmayacak şekilde asgari ve bu miktara yükseltilerek belirlenecek gün sayısı üzerinden arttırma ve eksiltmeler yapıldıktan sonra ortaya çıkacak sonuç gün sayısı ile bir gün karşılığı 20-100 TL arasında takdir olunacak miktarın çarpılması neticesinde sonuç adli para cezalarının belirlenmesi gerekirken eksik adli para cezası tayini hatalıdır.

Nitelikli dolandırıcılık suçundan sanıkların mahkumiyetine dair hükümler sanıklar tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

0902133110 Bağkur numaralı …nun sanığın babası olup, 07.09.1998 yılında vefatından sonra hak sahibi olan eşine 01.10.1998 tarihinden itibaren ölüm aylığı bağlandığı, …’nun yatalak hasta olduğu, sanğın 2003 yılında Ziraat Bankası Pazar İlçesi şubesine annesi Rabiye ile gittiği, banka görevlilerinin ..’nin durumunu görerek sonraki tarihlerde sanığa annesi bankaya gelmeden maaş ödemeye başladıkları, …’nun 2004 yılı Ekim ayında vefat ettiği ve ölümünün nüfusa bildirilmediği, sanığın annesinin ölümünü gizleyerek ölüm tarihinden 2007 yılına kadar annesinin nüfus cüzdanını göstererek Ziraat Bankası Pazar İlçesi şubesinden ölüm aylığını çektiği, annesini tanıyan memurun banka şubesinden ayrıldığını anlayıp, 2007 yılından itibaren bu kez Ziraat Bankası Ardeşen Şubesine kayınvalidesi olan sanık ile birlikte giderek ilgiliyi … olarak tanıttıp …’nin banka cüzdanıyla ölüm aylığını 2007 yılından 27/10/2010 tarihine kadar birlikte çektikleri, bu şekilde sanıkların nitelikli dolandırıcılık suçunu birden fazla kez işlediklerinin iddia edildiği olayda;

I-) Sanık hakkında kurulan hükme yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;

Sanık savunması, tanık beyanları ile tüm dosya kapsamından nitelikli dolandırıcılık suçunun sübut bulduğuna yönelik mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.

5237 Sayılı TCK’nın 158. maddesinin 1. fıkrasının (e), (f) (j), (k) ve (l) bentlerinde sayılan hallerde adli para cezasının tayininde tespit olunacak temel gün, suçtan elde olunan haksız menfaatin iki katından az olmayacak şekilde asgari ve bu miktara yükseltilerek belirlenecek gün sayısı üzerinden arttırma ve eksiltmeler yapıldıktan sonra ortaya çıkacak sonuç gün sayısı ile bir gün karşılığı aynı kanunun 52. maddesi uyarınca, 20-100 TL arasında takdir olunacak miktarın çarpılması neticesinde sonuç adli para cezalarının belirlenmesi gerekirken, önce 2 yıl 6 ay hapis ve 60 gün adli para cezası şeklinde temel ceza eksik belirlenerek, sonra TCK’nın 158/1-son cümle gereği 3 yıl hapis ve 1785 gün adli para cezasına çıkarılması sonuca etkili görülmediğinden; elde edilen maddi menfaatin 18.589,98 TL olduğu gözetilmeden 1858 gün yerine 1785 gün şeklinde adli para cezası belirlenmesi suretiyle netice itibariyle eksik adli para cezası tayini, aleyhe temyiz olmadığından, bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre; sanığın temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA,

II-) Sanık hakkında kurulan hükme yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;

Sanık savunması, tanık beyanları ile tüm dosya kapsamından nitelikli dolandırıcılık suçunun sübut bulduğuna yönelik mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine incelenen dosya kapsamına göre, sanığın sair temyiz itirazlarının reddine; ancak;

Sanığın aşamalarda alınan beyanlarında, Ziraat Bankası Pazar İlçesi şubesinde çalışan annesini tanıyan memurun banka şubesinden ayrılmasından sonra bu kez Ziraat Bankası Ardeşen Şubesine kayın validesi olan sanık ile birlikte giderek ilgiliyi … olarak tanıttıp, annesinin banka cüzdanıyla ölüm aylığını çektiklerini beyan ettiğinin anlaşılması karşısında, Ziraat Bankası Ardeşen Şubesine müzekkere yazılarak annesine ait maaşın hangi tarihten itibaren çekildiği ve 27/10/2010 tarihine kadar ne kadar ödeme yapıldığı, sanığın diğer sanığın eylemine hangi tarihten itibaren iştirak ettiği tespit edilip, suçtan elde olunan haksız menfaatin belirlenmesinden sonra, temel cezanın tayin edilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Kabule göre de;

5237 Sayılı TCK’nın 158. maddesinin 1. fıkrasının (e), (f) (j), (k) ve (l) bentlerinde sayılan hallerde adli para cezasının tayininde tespit olunacak temel gün, suçtan elde olunan haksız menfaatin iki katından az olmayacak şekilde asgari ve bu miktara yükseltilerek belirlenecek gün sayısı üzerinden arttırma ve eksiltmeler yapıldıktan sonra ortaya çıkacak sonuç gün sayısı ile bir gün karşılığı aynı kanunun 52. maddesi uyarınca, 20-100 TL arasında takdir olunacak miktarın çarpılması neticesinde sonuç adli para cezalarının belirlenmesi gerekirken, önce 2 yıl 6 ay hapis ve 60 gün adli para cezası şeklinde temel ceza eksik belirlenerek, sonra TCK’nın 158/1-son cümle gereği 3 yıl hapis ve 1785 gün adli para cezasına çıkarılması ve elde edilen maddi menfaatin 18.589,98 TL olduğu gözetilmeden 1858 gün yerine 1785 gün şeklinde adli parası belirlenmesi suretiyle netice itibariyle eksik adli para cezası tayini,

SONUÇ: Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu nedenlerle, 5320 Sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, aynı Kanunun 326/son maddesi uyarınca ceza miktarı bakımından kazanılmış haklarının saklı tutulmasına, 13.09.2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün