Yargıtay

Kocanın Gerçekleşen Güven Sarsıcı Tutum ve Davranışı, Kadına Kocasının Kişilik Değerlerine Sözle Saldırıda Buluma Hakkı Vermez

2. HUKUK DAİRESİ

Esas No: 2014/11214

Karar No: 2014/22765

Karar Tarihi: 13.11.2014

Taraflar arasındaki “boşanma” davalarının birleştirilerek yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-davalı (koca) tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Mahkemece; “evlilik birliğinin kocanın kusurlu davranışları sonucu temelinden sarsıldığı” kabul edilerek, kocanın boşanma davasının reddine, kadın tarafından açılan birleştirilen boşanma davasının kabulüne karar verilmiştir. Oysa, davalı-davacı (kadın)’ın da, kocasının çalıştığı iş yerine giderek kocasına “şerefsiz, orospu çocuğu” diyerek hakaret ettiği yapılan soruşturma ve toplanan delillerden anlaşılmaktadır. Mahkeme, kadının bu davranışını “haklı kıskançlık” olarak görmüş ise de, kocanın gerçekleşen güven sarsıcı tutum ve davranışı, kadına açıklanan şekilde kocasının kişilik değerlerine sözle saldırıda buluma hakkı vermez. Bu sebeple davalı-davacı (kadın)’ın sarf ettiği sözler, tepki sınırlarını aşmıştır. Kadının bu haksız tutum ve davranışı karşısında koca için de boşanma davası açmak hakkı doğmuştur. Gerçekleşen bu duruma göre koca tarafından açılan boşanma davasının da kabulü gerekirken, yetersiz gerekçe ile reddi doğru görülmemiştir.

Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre kadının birleştirilen boşanma davası ve fer’ileri hakkında yeniden karar verilmesi gerekli hale geldiğinden davacı-davalı (koca)’nın bu davaya ve fer’ilerine ilişkin temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün