Borçlar Hukuku

15. Hukuk Dairesi

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinde Geç Teslim / Tapu İptali ve Tescil ile Kira Alacağı Talepleri

Yukarıda tarih ve numarası yazılı olan bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen kararın temyizen tetkiki davalı … Müht. Hizm. İnşaat…

2. Hukuk Dairesi

Islah İle Takas ve Mahsup Talebinde Bulunulduğu Halde Bu Defi Kapsamında İnceleme Yapılmadan Hüküm Kurulması Hatalıdır

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı…

13. Hukuk Dairesi

Anestezik İlaçlardan Alerji Nedeniyle Ölüm Olayında Uzmanlardan Oluşan Bilirkişi Kurulu Raporuna Göre Karar Verilmeli

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacılar avukatınca duruşmalı…

13. Hukuk Dairesi

Kanser Tedavisinde Kalp Pilinin Zarar Görmesi Nedeniyle Ölümde Rapor Konularında Uzmanlar Tarafından Hazırlanmalı

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacılar…

13. Hukuk Dairesi

Tıbbi Malpraktis Nedeniyle Tazminatın Konusunu Oluşturan Zarar Kalemleri Tahkikata Elverişli Şekilde Açıklattırılmalı

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün…

19. Hukuk Dairesi

Kefalet Nedeniyle Yapılan Ödemenin Rücu İstemi / Otomobilin, Borca Karşılık Devredildiği İddiası / Senetle İspat Kuralı

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi…

23. Hukuk Dairesi

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi İmzalarken Güdülen Saikin 6502 s. Kanundaki Tüketici Saikinden Farklı Olması

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik verilen hükmün taraf vekillerince duruşmalı olarak…

Hukuk Genel Kurulu

Polis Memurunun Resmi Araçla ve Alkollü Olarak Yayaya Çarpması / Kamu Görevlisinin Hizmetten Ayrılabilen Kişisel Kusuru

ÖZET: Davalı polis memurunun sevk ve idaresindeki resmi araçla alkolün etkisiyle gerçekleştirdiği trafik kazasının, davalı kamu görevlisinin hizmetten ayrılabilen kişisel…

17. Hukuk Dairesi

Yayaya, Sürücüsü ve Plakası Tespit Edilemeyen Bir Aracın Çarpması Nedeniyle Oluşan Zararın Güvence Hesabından Tazmini

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından…

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün