Borçlar Hukuku

Hukuk Daireleri

Islah İle Takas ve Mahsup Talebinde Bulunulduğu Halde Bu Defi Kapsamında İnceleme Yapılmadan Hüküm Kurulması Hatalıdır

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı…

Devamını Oku »
Hukuk Daireleri

Anestezik İlaçlardan Alerji Nedeniyle Ölüm Olayında Uzmanlardan Oluşan Bilirkişi Kurulu Raporuna Göre Karar Verilmeli

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacılar avukatınca duruşmalı…

Devamını Oku »
Hukuk Daireleri

Kanser Tedavisinde Kalp Pilinin Zarar Görmesi Nedeniyle Ölümde Rapor Konularında Uzmanlar Tarafından Hazırlanmalı

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacılar…

Devamını Oku »
Hukuk Daireleri

Tıbbi Malpraktis Nedeniyle Tazminatın Konusunu Oluşturan Zarar Kalemleri Tahkikata Elverişli Şekilde Açıklattırılmalı

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün…

Devamını Oku »
Hukuk Daireleri

Kefalet Nedeniyle Yapılan Ödemenin Rücu İstemi / Otomobilin, Borca Karşılık Devredildiği İddiası / Senetle İspat Kuralı

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi…

Devamını Oku »
Hukuk Daireleri

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi İmzalarken Güdülen Saikin 6502 s. Kanundaki Tüketici Saikinden Farklı Olması

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik verilen hükmün taraf vekillerince duruşmalı olarak…

Devamını Oku »
Hukuk Genel Kurulu

Polis Memurunun Resmi Araçla ve Alkollü Olarak Yayaya Çarpması / Kamu Görevlisinin Hizmetten Ayrılabilen Kişisel Kusuru

ÖZET: Davalı polis memurunun sevk ve idaresindeki resmi araçla alkolün etkisiyle gerçekleştirdiği trafik kazasının, davalı kamu görevlisinin hizmetten ayrılabilen kişisel…

Devamını Oku »
Hukuk Daireleri

Yayaya, Sürücüsü ve Plakası Tespit Edilemeyen Bir Aracın Çarpması Nedeniyle Oluşan Zararın Güvence Hesabından Tazmini

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu