Eşya Hukuku

16. Hukuk Dairesi

Kadastro Sonucu Taşınmazın Önceden Orman Olduğu İddiasıyla Zilyetlikle Kazanılamayacağından Hazine Adına Tescili İstemi

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtayca incelenmesi istenilmekle; inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: YARGITAY KARARI…

Devamını Oku »
15. Hukuk Dairesi

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinde Geç Teslim / Tapu İptali ve Tescil ile Kira Alacağı Talepleri

Yukarıda tarih ve numarası yazılı olan bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen kararın temyizen tetkiki davalı … Müht. Hizm. İnşaat…

Devamını Oku »
8. Hukuk Dairesi

Ecrimisil (Haksız İşgal Tazminatı) / İlk Dönem ve Sonraki Dönemlerde Kira Geliri Üzerinden Ecrimisil Belirlemesi

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Ordu 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24.09.2018 tarihli ve 2017/270 Esas,…

Devamını Oku »
Hukuk Genel Kurulu

Tespit Dışı Bırakma İşlemine Karşı İlgililer Ancak Tutanak Düzenlenirken İtiraz Edebilirler

ÖZET: Kadastro sırasında bir yerin tespit dışı bırakılması bir kadastro işlemidir. Tespit dışı bırakma işlemine karşı ilgililer ancak tutanak düzenlenirken…

Devamını Oku »
İstanbul BAM 16. H.D.

Kadastro Kanunu m. 12/3 Uyarınca Kadastro Tutanaklarındaki Tespitler Hakkındaki 10 Yıllık Hak Düşürücü Süre Hakkında

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: Kadastro sonucunda,…

Devamını Oku »
18. Hukuk Dairesi

Apartman Yönetimi Oluşturulmasında ve Alınan Kararlarda Kat Malikinin Temsil Belgesinin Yazılı Olma Şartı Bulunmadığı

ÖZET: Bilindiği gibi Borçlar Yasası hükümlerine göre vekalet hiçbir şekil koşuluna bağlı değildir. Vekalet sözleşmesinin yazılı veya resmi olması mecburiyeti…

Devamını Oku »
20. Hukuk Dairesi

Ortaklığın Giderilmesinde Bütünleyici Parçaların Kime Ait Olduğu Konusunda Paydaşa Dava Açmak İçin Uygun Süre Verilmeli

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı ve asli müdahil vekilleri tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan…

Devamını Oku »
20. Hukuk Dairesi

Çatı Yapımı Proje Değişikliği Gerektirmekte Olup Kat Maliklerinin Oy Birliği ile Alacağı Kararla Yapılabilir

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün