görevli mahkeme

4. Hukuk Dairesi

Aile Konutu ve Evlilik Birliğinde Edinilen Taşınmazlara İlişkin Muvazaada Dava Asliye Hukuk Mahkemesinde Çözümlenmeli

Davacı … tarafından, davalılar … ve diğerleri aleyhine 03/05/2013 gününde verilen dilekçe ile muvazaa nedeniyle tapu iptal ve tescil istenmesi…

Devamını Oku »
11. Hukuk Dairesi

Kambiyo Senedinden Dolayı Borçlu Olunmadığının Tespiti İsteminde Görevli Mahkeme

Taraflar arasındaki davanın Lüleburgaz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından yukarıda sayı ve tarihi belirtilen kararın HMK 363. maddesi uyarınca kanun…

Devamını Oku »
20. Hukuk Dairesi

Ergin Kılınma İsteminde Uyuşmazlık Olmaması Nedeniyle Çekişmesiz Yargı İşi Olup Sulh Hukuk Mahkemesi Görevlidir

Kazaî rüşt (ergin kılınma) talepli davada ………. Sulh Hukuk Mahkemesi ile ……… Asliye Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi…

Devamını Oku »
İdari Dava Daireleri Kurulu

Karayolunda Yeterli Tedbir Alınmadığından Meydana Gelen Trafik Kazası Tazminat Davaları Adli Yargının Görevine Girdiği

İSTEMİN KONUSU: Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca verilen; Ankara 2. İdare Mahkemesinin 09/12/2016 tarih ve E:2016/5010, K:2016/3676 sayılı ısrar kararının…

Devamını Oku »
19. Ceza Dairesi

İşyerinde Sigara İçildiği İçin İdari Para Cezasıyla İşyeri Kapatma Cezası da Verilmişse Görevli Mahkeme İdare Mahkemesi

4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’un 2. maddesine aykırı davranmak eyleminden dolayı muteriz … hakkında Bartın…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün