İcra ve İflas Hukuku

Hukuk Daireleri

Kamu Alacağında 6183 sayılı Kanun Uyarınca Tahsil veya Genel Haciz Yolu ile Takip Yoluna Başvurulabilir

Davacı Meram Çiftçi Malları Konma Meclisi Başkanlığı vekili Avukat M. Y. S.akp  tarafından, davalı Kadir Yıldız aleyhine 06/11/2017 gününde verilen…

Devamını Oku »
Hukuk Daireleri

Tasarrufun İptali Davası Şahsi Bir Davadır ve Davayı Kazanan Alacaklıya Alacağını Öncelikle Alma Hakkı Verir

Taraflar arasındaki sıra cetvelindeki sıraya itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik verilen hükmün süresi…

Devamını Oku »
Bölge Adliye Mahkemesi

İİK m. 89 Uyarınca Açılan Menfi Tespit Davasında Takip Alacaklısı Yanında Takip Borçlusunun da Davalı Gösterilmesi

İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 353. Maddesi gereğince dosya içeriğine göre duruşma yapılmasına gerek…

Devamını Oku »
Bölge Adliye Mahkemesi

İhtiyati Haciz Talep Eden Borcun Alacaklısı Olduğunu, Vadesinin Geldiğini ve Rehinle Temin Edilmediğini Yaklaşık Olarak

İlk derece mahkemesince ihtiyati haciz isteminin reddine yönelik olarak verilen 19/12/2018 tarihli ara kararın ihtiyati haciz isteyen/davacı vekili tarafından istinaf…

Devamını Oku »
Bölge Adliye Mahkemesi

Takipten Önce Açılan Menfi Tespit Davasında İcra Takibinin Durdurulması Hakkında İhtiyati Tedbir Kararı Verilebilir

İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 353. ve 356. maddeleri gereğince dosya içeriğine göre duruşma…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu