İdare Hukuku

5. Hukuk Dairesi

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti / Kamulaştırılan Taşınmazın Davacı İdare Adına Tescili / Vekalet Ücreti

Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı…

Devamını Oku »
13. Daire

Okul Taşıma İhalesinde İki İsteklinin Birlikte Hareket Etmesi Nedeniyle İhale Dışı Bırakılmasına İtiraz

İSTEMİN KONUSU … İdare Mahkemesi’nin … tarih ve E: …, K: …sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. Dava Konusu İstem…

Devamını Oku »
5. Daire

Mahkumiyet Aldığı Ceza Davası Zamanaşımından Dolayı Düştüğünden Memurluk Görevinin Sona Erdirilmesi Hukuka Uygun Değil

İSTEMİN KONUSU: İstanbul 9. İdare Mahkemesinin 30/04/2015 tarih ve E:2014/1928, K:2015/935 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ Dava konusu…

Devamını Oku »
İdari Dava Daireleri Kurulu

Güvenlik Soruşturması / Babanın Sabıkalı Oluşundan Bahisle Mülakat Sınavında Başarısız Sayılamayacağı

İstemin Özeti: Danıştay Sekizinci Dairesinin 10/12/2007 günlü, E:2006/2747, K: 2007/6864 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması, davalı idare tarafından istenilmektedir. Savunmanın Özeti: Danıştay…

Devamını Oku »
10. Daire

MİT Raporu Çalışma ve Evlilik Hayatını Doğrudan Etkileyecek Nitelikte Olduğunda Bilgi Edinme Hakkı Kapsamındadır

İstemin Özeti: Davacı tarafından, nişanlısının Milli İstihbarat Teşkilatı personeli olması nedeniyle evlenmeden önce kendisi ve ailesi hakkında yapılan güvenlik soruşturması sonucunun…

Devamını Oku »
Bölge İdare Mahkemesi

Hemşirenin Eşinin Naklen Atanması Nedeniyle Eşinin Atama Yapıldığı İl Sınırlarında Bulunan Bir Kadroya Atanması İstemi

Dicle Üniversitesi Hastane Başmüdürlüğünde Hemşire olarak görev yapan davacının, Diyarbakır 8.Ana Jet Üs Komutanlığı’nda Hv. Ulş. Uzman Çavuş olarak görev…

Devamını Oku »
HUKUK BLOG

Türk İdari Yargısında Islah

Türk İdari Yargısında Islah Yargılama usulünde ıslah, taraflardan birinin yapmış olduğu usul işleminin tamamen veya kısmen düzeltilmesine denir. Islah müessesesi,…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün