İdare Hukuku

İdare Daireleri

Okul Taşıma İhalesinde İki İsteklinin Birlikte Hareket Etmesi Nedeniyle İhale Dışı Bırakılmasına İtiraz

İSTEMİN KONUSU … İdare Mahkemesi’nin … tarih ve E: …, K: …sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. Dava Konusu İstem…

Devamını Oku »
İdare Daireleri

Mahkumiyet Aldığı Ceza Davası Zamanaşımından Dolayı Düştüğünden Memurluk Görevinin Sona Erdirilmesi Hukuka Uygun Değil

İSTEMİN KONUSU: İstanbul 9. İdare Mahkemesinin 30/04/2015 tarih ve E:2014/1928, K:2015/935 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ Dava konusu…

Devamını Oku »
Bölge İdare Mahkemesi

Hemşirenin Eşinin Naklen Atanması Nedeniyle Eşinin Atama Yapıldığı İl Sınırlarında Bulunan Bir Kadroya Atanması İstemi

Dicle Üniversitesi Hastane Başmüdürlüğünde Hemşire olarak görev yapan davacının, Diyarbakır 8.Ana Jet Üs Komutanlığı’nda Hv. Ulş. Uzman Çavuş olarak görev…

Devamını Oku »
HUKUK BLOG

Türk İdari Yargısında Islah

Türk İdari Yargısında Islah Yargılama usulünde ıslah, taraflardan birinin yapmış olduğu usul işleminin tamamen veya kısmen düzeltilmesine denir. Islah müessesesi,…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu