Medeni Usul Hukuku

Hukuk Daireleri

Kısa Kararla Gerekçeli Kararın Çelişkili Olması Yargılamanın Aleniyeti ve Kararların Alenen Tefhim Edilmesine Aykırıdır

ÖZET: Kısa kararla gerekçeli kararın çelişkili olması, yargılamanın aleniyeti, kararların alenen tefhim edilmesine ilişkin Anayasanın 141. maddesi ile HUMK.nun 381,…

Devamını Oku »
Hukuk Daireleri

Bozmaya Uymakla Usulü Kazanılmış Hak Meydana Gelir ve Bozmada İşaret Edildiği Şekilde Hüküm Oluşturulması Zorunludur

Taraflar arasında görülen davada; Davacılar, miras bırakanları Hasan’ın mirastan mal kaçırmak amaçlı ve muvazaalı olarak 40 numaralı parseldeki 7 nolu…

Devamını Oku »
Hukuk Daireleri

Arabuluculuğa Başvurulmadan Açılan Davada Dava Şartlarını İnceleyebilmesi İçin Mahkeme Görevli ve Yetkili Olmalıdır

Davacı, borçlu olmadığı halde cebri icra tehdidi altında ödemek zorunda kaldığı 180.017,00 TL.nin, ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile…

Devamını Oku »
Hukuk Genel Kurulu

HUMK Döneminde Açılan Davanın Açılmamış Sayılması İçin Üç Kez Takipsiz Bırakılması Gerektiği

Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 10. Sulh Hukuk Mahkemesince davalı … yönünden davanın feragat nedeniyle reddine,…

Devamını Oku »
Hukuk Daireleri

Kefalet Nedeniyle Yapılan Ödemenin Rücu İstemi / Otomobilin, Borca Karşılık Devredildiği İddiası / Senetle İspat Kuralı

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi…

Devamını Oku »
Hukuk Daireleri

Ön İnceleme Tutunağı İle Bilirkişi Ücreti Yatırılması İçin Verilen Kesin Sürenin Usule ve Amacına Uygun Olmadığı

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili…

Devamını Oku »
İçtihatları Birleştirme Kurulu

Genel Mahkeme ile İcra Mahkemesi Arasında Yargılama Usulü, İspat Vasıtaları ve Kanun Maddelerinin Farklılık İçermesi

ÖZET: Genel mahkeme ile icra mahkemesi arasında yargılama usulü, ispat vasıtaları ve uygulanan kanun maddelerinin farklılık içermesi, icra mahkemesinin dar yetkili…

Devamını Oku »
Yargıtay

Düzelterek Onama Kararlarında Harç Alınacağına Yönelik Bir Düzenleme Bulunmaması Karşısında Onama Harcı Alınmamalıdır

I-GİRİŞ A-İçtihatların Birleştirilmesi Konusundaki Başvuru Yargıtay Birinci Başkanı, Hukuk Genel Kurulu Başkanı ve 7, 9, 10, 21, 22. Hukuk Daireleri…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu