Tasarrufun İptali Davası Şahsi Bir Davadır ve Davayı Kazanan Alacaklıya Alacağını Öncelikle Alma Hakkı Verir

Taraflar arasındaki sıra cetvelindeki sıraya itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik verilen hükmün süresi içinde şikayet olunan vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. Şikayetçi vekili, dava dışı borçluya ait taşınmazın satışından sonra düzenlenen sıra cetvelinde satış bedelinin tamamının şikayet olunana bırakıldığını oysa adı geçenin müvekkilinin taraf… Okumaya devam et Tasarrufun İptali Davası Şahsi Bir Davadır ve Davayı Kazanan Alacaklıya Alacağını Öncelikle Alma Hakkı Verir