Ticaret Hukuku

11. Hukuk Dairesi

Kambiyo Senedinden Dolayı Borçlu Olunmadığının Tespiti İsteminde Görevli Mahkeme

Taraflar arasındaki davanın Lüleburgaz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından yukarıda sayı ve tarihi belirtilen kararın HMK 363. maddesi uyarınca kanun…

Read More »
19. Ceza Dairesi

Konkordato / Tüzel Kişi Adına Keşide Edilmiş Çek Üzerinde Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme Suçu

A-) KARAR UYUŞMAZLIĞININ GİDERİLMESİNE DAİR BAŞVURU İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece İcra Ceza Mahkemelerince “karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme” suçundan yapılan…

Read More »
Hukuk Genel Kurulu

HUMK Döneminde Açılan Davanın Açılmamış Sayılması İçin Üç Kez Takipsiz Bırakılması Gerektiği

Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 10. Sulh Hukuk Mahkemesince davalı … yönünden davanın feragat nedeniyle reddine,…

Read More »
19. Hukuk Dairesi

İkame Edilen Aracın Kiralama Süresi ve Nakliye Ücretinin Tespitinde Alanında Uzman Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği

Taraflar arasındaki tazminat ve sözleşmenin iptali davası hakkında … … 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nden verilen davanın kısmen kabul kısmen reddine…

Read More »
Bölge Adliye Mahkemesi

Takipten Önce Açılan Menfi Tespit Davasında İcra Takibinin Durdurulması Hakkında İhtiyati Tedbir Kararı Verilebilir

İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 353. ve 356. maddeleri gereğince dosya içeriğine göre duruşma…

Read More »
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker