Yargıtay

Mağdurun Akrabası Denilerek Tanığın Dinlenmeden Karar Verilmesi Bozmayı Gerektirir

4. CEZA DAİRESİ

Esas No: 2013/39429

Karar No: 2016/3927

Karar Tarihi: 2.3.2016

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir,

Ancak;
1-Olayın mağdurları ile tanık …’in, tüm aşamalarda tutarlı beyanda bulunmaları karşısında “…birbirleriyle akraba olan, gerçekliği hususunda şüphe bulunan müştekiler ve tanık beyanı…” şeklindeki yasal olmayan ve dosya içeriği ile uyuşmayan yetersiz gerekçeyle beraat kararı verilmesi,

2-Mağdur …’in şikayet dilekçesinde ve ifadesinde tanık olarak doğrudan bilgisi olduğunu bildirdiği, iddianamede de adı geçen … usulüne uygun davet edilerek tanık sıfatıyla dinlenildikten sonra karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Kanuna aykırı ve Üst Cumhuriyet Savcısı’nın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 02/03/2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün