Yargıtay

Olay Anında Olaya Müdahele Eden Polis Memurunun Belindeki Silahı Alarak Ateş Etme Olayında Sanık Hakkında 6136 s. Kanuna Muhalefetten Hüküm Kurulamaz

8. CEZA DAİRESİ

Esas No: 2015/12575

Karar No: 2015/25423

Karar Tarihi: 7.12.2015

Gereği görüşülüp düşünüldü:

1- 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçundan kurulan hükme yönelik şikayetçi S.. A..’ın temyiz talebinin incelemesinde;

6136 sayılı Yasaya aykırılık suçundan doğrudan zarar görme olasılığı bulunmayan şikayetçinin açılan davaya katılma hakkı bulunmadığı gibi katılma kararı verilmiş olması da temyiz hakkı vermeyeceğinden şikayetçinin temyiz isteminin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken CMUK.nun 317. maddesi gereğince oybirliğiyle (REDDİNE),

2- Hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyiz incelemesinde;

Tanık beyanları ve tüm dosya kapsamına göre, mahkemenin hakaret suçuna ilişkin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmediğinden tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre görevi yaptırmamak için direnme suçundan kurulan mahkumiyet hükmü ile mahkemece kanıtlar değerlendirilip gerektirici nedenleri açıklanmak suretiyle hakaret suçundan verilen beraat kararı usul ve yasaya uygun bulunduğundan; sanık müdafiinin, görevi yaptırmamak için direnme suçunda kurulan hükme ilişkin lehe hükümlerin uygulanması gerektiğine ve eksik inceleme ile karar verildiğine; katılanın, hakaret suçunun sabit olduğuna, görevi yaptırmamak için direnme suçundan kurulan hükme ilişkin ise suçun vasfına yönelik temyiz itirazları yerinde görülmediğinden reddiyle hükümlerin oy birliğiyle ONANMASINA,

3- 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçundan kurulan hükme yönelik sanık müdafiinin temyiz talebinin incelemesinde;

Oluşa ve tüm dosya kapsamına göre, sanık F.. K..’nın, katılan S.. A.. ile aralarında çıkan tartışma sırasında kendisine müdahale etmek isteyen polis memuru R.. S..’ın belinde bulunan silahı alarak ateş etmesine müteakip olay yerinde bulunan diğer polis memurlarının da yardımı ile kısa bir zaman aralığı içinde elindeki silahın geri alınması şeklinde gerçekleşen eylemde, sanığa atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilerek beraatine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,

Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 07.12.2015 gününde oy birliğiyle karar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün