Yargıtay

Ölen Kişinin Nüfus Kütüğünden Düşürülmesi İşlemi İdari Bir İşlem Olduğundan Mahkemece Sadece Ölümün ve Ölüm Tarihinin Tespitine Karar Verilmesi Gerekirken ‘Sağ’ İbaresi Yerine Ölüm Tarihinin Tesciline Karar verilmesi Doğru Değildir

8. HUKUK DAİRESİ

Esas No: 2018/12469

Karar No: 2018/16074

Karar Tarihi: 24.09.2018

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, kabul karar verilmiş olup hükmün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına bozulması istenilmesi üzerine. Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.

Davacı Y. D.’nin, nüfus kayıtlarında kızı görünen Y. D.’nin doğumundan bir ay sonra öldüğünden bahisle, nüfus kütüğündeki sağ kaydının ölü olarak düzeltilmesine karar verilmesine ilişkin talebi hakkında Isparta 1. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtayca incelemeksizin kesinleşen 27.04.2018 gün ve 2017/623 E. 2018/195 K. sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu iddiasıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 11.07.2018 gün ve 2018/59479 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek boğulması istenilmiş olmakla, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Somut olayda 06.02.1968 doğumlu Y. D.’nin, doğumundan bir ay sonra öldüğü iddiasıyla ölüm tarihinin nüfus kayıtlarına tescili istenmiş, mahkemece davanın kabulü ile adı geçenin 06.03.1968 tarihinde Yalvaç’ta vefat ettiğinin tespitine ve nüfus kaydındaki “sağ” ibaresi yerine ölüm tarihinin tesciline karar verilmiştir.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 33. maddesi uyarınca ölen kişinin nüfus kütüğünden düşürülmesi işlemi idari bir işlem olduğundan, mahkemece, sadece ölümün ve ölüm tarihinin tespitine karar verilmesi ile yetinilmesi gerekirken; “sağ” ibaresi yerine ölüm tarihinin tesciline karar verilmesi, doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK’nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine, 24.09.2018 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün