Yargıtay

Sahte Cep Telefonu Aboneliği Yapılması Suçu Ön Ödemeye Tabi Olup Özel Hüküm Lehe Yasanın Uygulanması Gerektiği

11. CEZA DAİRESİ

Esas No: 2015/6701

Karar No: 2017/535

Karar Tarihi: 31.01.2017

Rıza dışı sahte cep telefonu aboneliği yapılması suçu ön ödemeye tabi olup 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 56. maddesindeki düzenleme de gözetilerek, sanığa ön ödeme önerisinde bulunulmasından sonra sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdiri gerektiği..

1-) Cep telefonu bayiinde çalışan sanığın; yurtdışından getirilen telefonlarının kaydı için katılan adına sahte başvuru düzenlediğinin iddia olunduğu olayda, suça konu başvuru belgeleri üzerindeki yazı ve imzaların sanığın eli ürünü olup olmadığının tespiti için yazı ve imza incelemesi yapılması, işlemlerin hangi kullanıcının şifresiyle sisteme giriş yapıldığının ilgili operatörden sorulması, sahte başvuru ile kayıt yapılan telefonlardan birinin … adına kayıtlı … numaralı hatta takılı olarak kullanıldığının bildirilmiş olması karşısında bu şahsın tanık sıfatıyla dinlenerek olay ile ilgili bilgisinin tespit edilmesi ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

2-) Kabule göre de; hükümden sonra 19/02/2014 tarih ve 28918 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 6518 Sayılı Kanun’un 104 ve 105. maddeleri ile değişik 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 63. maddesinin 10. fıkrası ile yaptırıma bağlanan 56. maddesinin 4. fıkrasındaki “Kişinin bilgisi ve rızası dışında işletmeci veya adına iş yapan temsilcisi tarafından abonelik tesisi, işlemi veya elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt işlemi yapılamaz ve yaptırılamaz, bu amaçla gerçeğe aykırı evrak düzenlenemez, evrakta değişiklik yapılamaz ve bunlar kullanılamaz” ve 5. fıkrasındaki “Gerçeğe aykırı evrak düzenlemek veya değiştirmek suretiyle kişinin bilgi ve rızası dışında tesis edilmiş olan abonelikler kullanılamaz” hükmü karşısında; özel hüküm niteliğinde bulunan ve lehe olan 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 56. maddesindeki düzenleme de gözetilerek, sanığa ön ödeme önerisinde bulunulmasından sonra sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdiri gerekliliği,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 Sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 31.01.2017 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün