Yargıtay

Sahte Diploma ile İşe Girme / Dolandırıcılık Suçu / Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Araç Olarak Kullanılması

15. CEZA DAİRESİ

Esas No: 2015/6687

Karar No: 2017/20601

Karar Tarihi: 17.10.2017

Dava, dolandırıcılık suçuna ilişkindir.

Çukurova Üniversitesine ait diplomanın kullanılması karşısında, eylemin TCK’nın 158/1-d maddesinde düzenlenen kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağına dair delilleri takdiri ve değerlendirme yetki ve görevinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekmektedir.

Dolandırıcılık suçundan sanığın mahkumiyetine dair hüküm katılan vekili ve sanık müdafii, resmi belgede sahtecilik suçundan beraatine dair hüküm ise katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

1-) Sanık hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan kurulan hükme yönelik temyiz talebinin incelenmesinde;

Sanığa yüklenen resmi belgede sahtecilik suçunun gerektirdiği cezanın miktar ve nev’i nazara alınarak, 30/04/2004 olan suç tarihinden temyiz inceleme gününe kadar suç tarihinden sonra yürürlüğe giren ve lehine olan 5237 Sayılı TCK’nın 66/1-e, 67/4 maddelerinde öngörülen 12 yıllık olağanüstü dava zamanaşımının dolduğu anlaşıldığından; 5320 Sayılı Kanun’un 6723 Sayılı Kanun’un 33. maddesiyle değişik 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, ancak, bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden aynı Kanun’un 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 5271 Sayılı CMK’nın 223/8. maddesi gereğince sanık hakkında açılan kamu davasının zamanaşımı sebebiyle DÜŞMESİNE,

2-) Sanık hakkında dolandırıcılık suçundan kurulan hükme yönelik temyiz taleplerinin incelenmesinde;

Sanığın katılan şirkete 30/04/2004 tarihinde iş başvurusunda bulunduğu, işe başlarken Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesine ait internetten bulup kendi bilgileri ile doldurup çıkardığı üniversite diplomasını sunduğu ve işe alınarak 12/02/2008 tarihine kadar çalışarak maaş almaya devam ettiği, bu şekilde sanığın başvurduğu hileli davranışlar ile olay tarihinde kendisini işe alan şirket yetkililerini hataya düşürüp aldatmak suretiyle dolandırıcılık suçunu işlediğinin iddia ve kabul olunduğu olayda; somut olayda Çukurova Üniversitesine ait diplomanın kullanılması karşısında, eylemin TCK’nın 158/1-d maddesinde düzenlenen kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağına dair delilleri takdiri ve değerlendirme yetki ve görevinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerektiği zorunluluğu,

Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin ve sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 17.10.2017 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün