Yargıtay

Sanığın Eylemlerinin Tehdit Suçlarını Oluşturduğu Gözetilmeden, Mahkumiyeti Yerine Delillerin Takdirinde Yanılgıya Düşülerek Yazılı Şekilde Beraatına Karar Verilmesi

6. Ceza Dairesi

Esas No: 2018/319

Karar No: 2018/588

Karar Tarihi: 1.2.2018

Suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemesi ancak; madde bağımlısı sanığın eylemlerinin tehdit suçlarını oluşturduğu gözetilmeden, anılan suçlardan mahkumiyeti yerine, delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde beraatına karar verilmesi.

Sanık … hakkında yağma ve tehdit suçlarından beraatine ilişkin Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün, Cumhuriyet Savcısı tarafından temyizi üzerine Dairemizin red kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının yazısı ile; “Başsavcılığımız itirazına konu dosya incelendiğinde; anne ve babasından, anneannesinden tehdit ve cebirle para aldığı ve kardeşi olan diğer mağduru da tehdit ettiği iddiasıyla sanık hakkında yağma ve tehdit suçlarından açılan kamu davası üzerine yapılan yargılama sonucunda; sanık hakkında atılı suçlardan 08/10/2013 tarihinde beraat kararı verilmiş ve bu karara karşı o yer Cumhuriyet Savcısı tarafından 21/10/2013 tarihli temyiz süre tutum dilekçesi verilmiştir. Dilekçenin alt kısmındaki tarih 21/10/2013 olup, hakim havalesinin bulunmadığı, yazı işleri müdürü havalesinin ise 21/10/2013 olduğu, süre tutum dilekçesinin alt kısmında ise; yazı işleri müdürünün el yazısıyla “iş bu talep 21/10/2013 tarihinde Cumhuriyet Savcısı Muvaffak Meşe e-imzası ile UYAP üzerinden gelmiştir. ‘21/10/2013’ ibaresinin bulunduğu görülmektedir. Bu süre tutum dilekçesinden sonra da 06/11/2013 tarihli Başkan havaleli gerekçeli temyiz layihası sunulması üzerine temyiz incelemesine gönderilen hükme karşı Başsavcılığımız tebliğnamesinde, esasa girilerek bozma istenmiş, Yüksek Daire ise; süresinden sonra yapıldığı gerekçesiyle temyiz istemini reddetmiştir.

UYAP üzerinden yapılan kontrolde de, o yer Cumhuriyet Savcısının 21/10/2013 günü yani süresinde saat 11.26’da elektronik imzalı olarak temyize ilişkin süre tutum dilekçesini oluşturup, mahkemesine gönderdiği tesbit edilmiştir. Zira, 08/10/2013 günü tefhim edilen hükme karşı, 15/10/2013 günü temyiz süresi dolmakta ise de, sürenin son günü olan 15/10/2013 günü resmi tatil olan Kurban Bayramının 1.günü, sonraki günler ise yine resmi tatilin devamıdır ve temyiz süresi 21/10/2013 tarihine kadar uzamaktadır ki, zaten bu günde de temyize ilişkin süre tutum dilekçesi verilmiştir. Bu sebeple, Cumhuriyet Savcısının temyiz istemi süresindedir ve hükmün esasına girilerek inceleme yapılması yasal zorunluluktur” gerekçesi ile itiraz kanun yoluna başvurulması üzerine, dosya Daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının İTİRAZININ KABULÜNE, Dairemizin sanık … hakkındaki red ilamının kaldırılmasına, Sanık … hakkında, yakınanlar …, …’a yönelik yağma suçundan ve yakınan …’a yönelik tehdit suçundan kurulan beraat hükümlerine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde; Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak; madde bağımlısı oğlu sanık … tarafından sürekli olarak kendisinden para istenen, vermediği takdirde ölümle tehdit edilen ve bundan bıkıp, evini değiştiren yakınan … arayan sanığın, ‘seni bulamayacak mıyım, bana para ver, seni, oğlunu, kocanı öldüreceğim’ dediği; sanığın, beraber yaşadığı ve anneannesi olan yakınan …’ten ise muhtelif zamanlarda para talebinde bulunup, vermediği takdirde ‘evdeki camları kıracağım, her şeyi dökeceğim, yakacağım’ demesi şeklinde gelişen sanığın, yakınanlar…. ve …’e yönelik eylemlerinin yağmaya teşebbüs; 10/05/2013 günü dayısının … numaralı hattından babası olan yakınan …’ı arayan sanığın, önce annesini sorup, yakınanın ‘yok’ diye cevap vermesi üzerine ‘sizi vuracağım, öldüreceğim’ diyerek telefon görüşmesine son verdiği; aynı şekilde sanığın, kardeşi olan yakınan …’ı muhtelif sabit numaralardan arayarak ‘kendisini yeni eve götürmesini’ isteyip, ‘götürmediği takdirde gördüğü yerde vuracağını’ söylemesi şeklindeki gelişen eylemlerinin tehdit suçlarını oluşturduğu gözetilmeden, anılan suçlardan mahkumiyeti yerine delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde beraatına karar verilmesi, bozmayı gerektirmiş, Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle istem gibi BOZULMASINA, 01.02.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün