Yargıtay

Suç Eşyası Olan Elektrikli Bisikletleri Bilerek Satın Almak

15. CEZA DAİRESİ

Esas No: 2017/565

Karar No: 2017/19411

Karar Tarihi: 3.10.2017

Sanık … hakkında dolandırıcılık suçundan 6 kez ayrı ayrı TCK’nın 157/1, 62, 52 ve 50/1-a. maddeleri gereğince, sanık … hakkında dolandırıcılık suçundan TCK’nın 157/1, 62, 52 ve 50/1-a. maddeleri, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan TCK’nın 165/1, 43, 62, 52 ve 50/1-a. maddeleri gereğince, sanık … hakkında suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan TCK’nın 165/1, 43, 62, 52 ve 50/1-a. maddeleri gereğince mahkumiyetlerine

Sanık … hakkında dolandırıcılık suçundan, sanık … hakkında dolandırıcılık ve suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçlarından ve sanık … hakkında suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçlarından verilen mahkumiyet hükümleri, sanıklar tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Sanık …’in kurye ve dağıtım bayi kuracağını, burada çalıştırılmak üzere eleman aradığını çevresine söylediği, bunun üzerine bu işte çalışmak üzere katılanlar … ve …’in sanık …’e müracaat ettiği, sanık …’in de bu kez katılanlara işe alacağı elemanlarda elektrikli bisiklet olmasının şart olduğunu söyleyerek, katılanlara elektrikli bisiklet aldırdığı, ardından da bu elektrikli bisikletlere sepet monte ettireceğini söyleyerek katılanlardan aldığı ve diğer sanıklar… ve … vasıtası ile bu elektrikli bisikletleri değerinin alında sattıkları, diğer taraftan sanık …’ın kurye işinde çalışması için katılan …’i işe alacağını ancak elektrikli bisiklet lazım olduğunu söyleyerek aynı yöntem ile kandırıp katılan …’in elektrikli bisiklet almasını sağlayarak katılan ile irtibatı kestiği, bu surette sanık …’in dolandırıcılık, sanık …’ın dolandırıcılık ve suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, sanık …’in de suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçlarını işledikleri iddia ve kabul olunan somut olayda,

1) Sanıklar… ve … hakkında suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan verilen mahkumiyet hükümlerine yönelik yapılan temyiz başvurusunun incelenmesinde;

Sanıkların suç eşyası olduğunu bildikleri birden çok elektrikli bisikletleri, ekonomik durumu iyi olmayan ve elektrikli bisikletleri nereden aldığı konusunda bir bilgi vermeyen sanık …’tan alarak sattıkları tüm dosya kapsamından anlaşıldığından, sanıklar… ve … hakkında suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan verilen mahkumiyet hükümlerinde her hangi bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanıklar … ve…’ın suçun sübut bulmadığına, yasal unsurlarının oluşmadığına ve lehe hükümlerin uygulanmadığına ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASINA,

2) Sanıklar … ve… hakkında dolandırıcılık suçundan verilen mahkumiyet hükümlerine yönelik yapılan temyiz başvurusunun incelenmesinde;

Sanıklar … ve…’a yüklenen dolandırıcılık suçları nedeniyle, hükümde sonra 02/12/2016 tarih ve 29906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanunun 34. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK’nın 253. ve 254. madde fıkraları gereğince uzlaştırma işlemleri için gereği yapılarak sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun takdir ve tayini zorunluluğu,
Bozmayı gerektirmiş, sanıklar … ve…’ın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca sair hususlar incelenmeksizin BOZULMASINA, 03/10/2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün