Yargıtay

Tehdit Suçu / Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçunun Unsurları / Kaba Hitap Tarzı Niteliğindeki Sözlerin Hakaret Suçu Sayılamayacağı / Haksız Tahrik

18. CEZA DAİRESİ

Esas No: 2015/20830

Karar No: 2017/487

Karar Tarihi: 16.01.2017

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

1- Sanığın emekli maaşına bloke koyulması sebebiyle olay günü vergi dairesine gelerek Müdür …’e karşı “neden emekli maaşımı bloke ettirdiniz, nasıl iş yapıyorsunuz, sen müdür olamazsın, odacı bile olamazsın” dedikten sonra ”silah alıp tekrar gelip hareket eden her şeye ateş edeceğim” şeklinde tehdit eylemini gerçekleştirdiğinin anlaşılması karşısında, icra edilmek istenen bir kamu görevine karşı eylemde bulunulmadığı, sanığın eylemi ile engellenebilecek bir kamu görevi bulunmadığı, sanığın eylemlerinin tehdit suçunu oluşturduğu gözetilmeden suçun niteliğinde yanılgı ile yazılı şekilde görevi yaptırmamak için direnme suçundan hüküm kurulması,

2- Hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir. Sanığın, mağdura söylediği, “neden emekli maaşımı bloke ettirdiniz, nasıl iş yapıyorsunuz, sen müdür olamazsın, odacı bile olamazsın” şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, mahkumiyet kararı verilmesi,

Kabule göre de;

3- Sanığın müştekinin kendisini tahrik ettiğini, bu nedenle üzerine atılı suçu işlediği şeklindeki savunması karşısında, olayın çıkış nedeni ve gelişmesi değerlendirilerek sonucuna göre tehdit suçu yönünden TCK’nın 29, hakaret suçu yönünden ise anılan Kanunun 129. maddesinde düzenlenen haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması,

4- TCK’nın 53/1-b maddesinde yer alan hak yoksunluğunun, uygulanmasına ilişkin hükmün, Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararıyla iptal edilmesi nedeniyle uygulanma olanağının ortadan kalkmış olması,
Kanuna aykırı ve sanık …’un temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yeniden hüküm kurulurken 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince yürürlükte olan 1412 sayılı CMUK’nın 326/son maddesi uyarınca kazanılmış hakkın saklı tutulmasına, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 16/01/2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün