Yargıtay

Telefon Üzerinden Tehdit Suçu / Telefon Hattının Arkadaşı Tarafından Kullanıldığı İddiası

4. CEZA DAİRESİ

Esas No: 2016/758

Karar No: 2016/5029

Karar Tarihi: 16.03.2016

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi, kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

1-Hakaret suçuna ilişkin, kararda öngörülen cezanın nitelik ve niceliğine göre, verildiği tarih itibariyle hükmün temyiz edilemez olduğu anlaşıldığından, 5320 sayılı Kanunun 8/1 ve 1412 sayılı CMUK’nın 317. maddeleri uyarınca sanık …’ın tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİNE,

2-Tehdit suçundan kurulan hükme yönelik temyize gelince;

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;başkaca nedenler yerinde görülmemiştir;

Ancak;

Sanığın, suçlamayı kabul etmeyerek, suç tarihinden kısa bir süre önce yurt dışına gittiğini, giderken telefon hattını arkadaşı …’e verdiğini, müştekiyi tanımadığını beyan etmesi karşısında, sanığın suç tarihinde yurt dışında olup olmadığı hususu ile birlikte … isimli kişinin kim olduğu da araştırılarak, tespiti halinde tanık olarak beyanına başvurulup sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, eksik araştırma sonucu mahkumiyet hükmü kurulması,

Kanuna aykırı ve sanık …’ın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 16/03/2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün