Bölge Adliye Mahkemesi

Ticari Nitelikte Alım Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibine İtirazın İptali

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 35. HUKUK DAİRESİ

Esas No: 2018/3547

Karar No: 2019/149

Karar Tarihi: 22.01.2019

Dairemizde bulunan istinaf başvurusunun yapılan açık incelemesi sonunda,

İstinaf isteminde usul işlemleri tamam olduğundan, ilk derece mahkemesinin dosyasındaki bütün belgeler ve dosya hakkındaki dairemiz üyesince düzenlenen rapor incelendi, istinaf başvurusunun ön incelemesinde dosyada dairemizce karar verilmesi için eksiklik bulunmadığı anlaşıldı.

Davacı şirket: Davalı şirketle arasında 2010 yılında başlayan ticari ilişkiden dolayı 124.029,38 TL bakiye alacaklarının bulunduğunu, alacaklarını talep etmelerine rağmen davalı şirketin ödeme yapmadığını, alacaklarının tahsili için başlattıkları icra takibine itiraz edildiğini, itirazın haksız olduğunu iddia ederek itirazın iptaline ve % 40’tan aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme: Davanın kısmen kabulüne karar vermiştir.

İstinaf sebepleri: Davacı, davanın tamamen kabulü gerektiğini, bilirkişi incelemelerinin iddialarını doğruladığını, davanın kısmen reddine karar verilmesinin yanlış olduğunu savunarak kararın kaldırılmasını istemiştir.

Yasal dayanak: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 142. maddesi,
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 1,2,4,352. maddeleri,
5235 sayılı kanunun 35/1 maddesi,
Hakimler ve Savcılar Kurulu iş bölümü kararı,

Yargılama konusu davada: Davacı şirket, davalı şirketle arasında 2010 yılında başlayan ticari ilişkiden dolayı 124.029,38 TL bakiye alacaklarının bulunduğunu, alacaklarını talep etmelerine rağmen davalı şirketin ödeme yapmadığını, alacaklarının tahsili için başlattıkları icra takibine itiraz edildiğini, itirazın haksız olduğunu iddia ederek itirazın iptaline ve % 40’tan aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir.

Dava ticaret şirketleri arasında ticari işletmeyi ilgilendiren cari hesap alacağından kaynaklanan mutlak ticari davadır.

Dava konusu alacağın kaynağı kira sözleşmesi değildir. Taraflar arasında uzun süreli ticari alım satım ilişkisi ve birden çok edim ve hizmeti içeren ilişki vardır.

Dava dosyası içinde taraflar arasında benzer mahiyetteki Gebze 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin Ticaret Mahkemesi sıfatıyla vermiş olduğu kararın Yargıtay 6. Hukuk Dairesi tarafından incelendiği, aralarındaki ilişkinin ticari ilişki olarak vasıflandırılmasına yönelik karar onaylanmıştır.

Kararı veren Ticaret Mahkemesinin vasıflandırması davanın ticari işletmeyi ilgilendiren ticari dava olduğudur.

İstinafa konu dosyanın UYAP üzerinden gönderildiği 31/12/2018 tarihi itibariyle istinaf başvurusuna konu ilk derece mahkeme kararını inceleme görevinin dairemiz görevine giren işlerden sayılmadığı, görevli dairenin İstanbul BAM “12-13-14” Hukuk Daireleri olduğu, “Türk Ticaret Kanununda yer alan ticari işletmeyle ilgili her türlü davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar” şeklinde sayılan işlerden olduğundan bu daireler tarafından bakılması gerektiğinden HMK. 352. maddesine göre ilk derece mahkemesi dosyasının görevli daireye gönderilmesi kanaatine varılmıştır.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle,
İlk derece mahkemesi kararını inceleme görevi İstanbul BAM “12-13-14″ Hukuk Dairelerine ait olduğundan dosyanın istinaf incelemesi için Uyap seçimi gereği görevli İstanbul BAM ” 14.” Hukuk Dairesine GÖNDERİLMESİNE,
Dosya üzerinde, tarafların ve vekillerinin yokluğunda oy birliği ile karar verildi. 22/01/2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün