Yargıtay

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma / Suç Duyurusunun Sonucunun Beklenmesi Suretiyle, Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Takdir Edilmesi Gerektiği Gözetilmeden Eksik İnceleme İle Yazılı Şekilde Sanığın Beraatine Karar Verilmesi

12. Ceza Dairesi

Esas No: 2017/6678

Karar No: 2018/2986

Karar Tarihi: 15.03.2018

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, mahalli Cumhuriyet Savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya incelendi gereği düşünüldü;

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, incelenen dosya kapsamına göre, mahalli Cumhuriyet Savcısı’nın yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Gece vakti cadde üzerinde durdurulan otomobil sürücüsü olan sanığın, yapılan ölçümde 1.46 promil alkollü olduğu iddia edilen olayda; sanığın, kolluk görevlileri tarafından alınan beyan tutanağından atılı suçu işlediğini ikrar ettiği anlaşılmakta ise de, sanık kovuşturma aşamasında atılı suçu işlemediğini, abisi olan … …’ın trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçları işleyerek kendisinin kimlik bilgilerini kullandığını ve böyle bir olaya karışmadığını iddia ettiği, 20.08.2014 tarihli trafik idari para cezası karar tutanağı karbon nüshaları üzerindeki imza ile, sanığın imza örnekleri üzerinde yapılan imza incelemesi sonucu düzenlenen uzmanlık raporunda; tutanaktaki imzanın, sanığın elinden çıktığını gösterir nitelik ve yeterlilikte uygun kaligrafik bulgular tespit edilemediğinin belirtildiği, bunun üzerine sanığın atılı suçtan beraatine karar verilirken, hükümle birlikte suçun gerçek failinin tespiti açısından suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiği anlaşılmış ise de, sanığın abisi olan … …’ın tanık sıfatıyla beyanlarının alınması, akabinde … …’ın imza örnekleri alınarak bu örnekler ile dosyadaki kollukta alınan şüpheli beyan tutanağında bulunan imzanın ve idari para cezası tutanağında bulunan imzaların karşılaştırılması, aynı şekilde sanığın imza örnekleri ile kollukta alınan şüpheli beyan tutanağındaki imzanın karşılaştırılması, tüm bu hususlarda imza incelemelerinin yaptırılması, ayrıca suç duyurusunun sonucunun beklenmesi suretiyle, tüm bu eksiklikler tamamlandıktan sonra sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdir edilmesi gerektiği gözetilmeden, eksik inceleme ile yazılı şekilde sanığın beraatine karar verilmesi;

Kanuna aykırı olup, mahalli Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA; 15.03.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün