Yargıtay

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararının İptali / Davanın Gerçek Hasıma Yöneltilmesi İçin Davacıya Mehil Verilmeden Hüküm Tesisi

13. HUKUK DAİRESİ

Esas No: 2017/8906

Karar No: 2017/11341

Karar Tarihi: 20.11.2017

Taraflar arasındaki itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen ‘hükmün süresi içinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına bozulması istenilmekle, incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı, kullanılan kredi nedeniyle tahsil edilen dosya masrafının iadesine ilişkin 12.01.2015 tarih ve 829 sayılı Sancaktepe Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na ait kararın itirazen iptaline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece. davanın usülden reddine karar verilmiş miktar itibariyle kesin olan hüküm, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına bozulması istemi ile temyiz edilmiştir.

Dava, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının iptali istemine ilişkin olup, mahkemece, davalı isminin adı geçen hakem heyeti kararında şikayetçi olarak yazılı olmadığı saptanarak, HMK 11/1-d ve 115/2. maddeleri gereğince davanın usulden reddine karar verilmiştir. Davacı bankanın dava açarken ibraz ettiği hakem heyeti kararında şikayetçi olarak “Ayhan Işık” isminin yazılı olduğu ancak Sancaktepe Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 11.08.2015 tarih
ve 13-44 sayılı yazısı ile dava konusu hakem heyeti kararında isim hatası yapıldığı hususu belirtilerek, Şikayetçi isminin “Sıtkı Yayla” olarak düzeltildiği aynı tarih ve sayılı kararın dosyaya. ibraz edildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda dava dilekçesinde, davacı isminin yanlış yazılması kabul edilebilir bir yanılgıya dayandığı sonucuna varılmaktadır. Bu gibi durumlarda 6100 sayılı HMK’nın ( Hukuk Muhakemeleri Kanunu ) 52. maddesi gereği davacıya-davayı gerçek hasıma
yöneltip dava dilekçesinin tebliği için mehil verilmesi gerekir (H.G.K.21.3.1984 T. 1981/4-1103 E, 1984/308 *K). Bununla birlikte HMK’nın 124.maddesi gereğince. maddi bir hatadan kaynaklanan veya dürüstlük kuralına aykırı almayan taraf değişikliği talebinin de karşı tarafın rızası aranmaksızın hâkim tarafından kabul edileceği ayrıca ve açıkça belirtilmiştir. O halde mahkemece, davanın gerçek hasıma yöneltilmesi için davacıya mehil verilip taraf teşkili sağlandıktan sonra işin esasının incelenmesi gerekirken, temsilde hata yapıldığı göz ardı edilerek, yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kanun yazarına bozma talebinin, açıklanan bu nedenle kabulü gerekir.

Yukarıda belirtilen nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kanun yararına temyiz talebinin kabulü ile, İstanbul Anadolu 6. Tüketici Mahkemesi’nin
23.12.2616 tarih 2015/882 E., 2316/1556 K. sayılı kararının sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına BOZULMASINA, Belli/201? gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün