Yargıtay

Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Eylemlerin Müstakil Suçlar veya Zincirleme Suçu Oluşturup Oluşturmadığı Tartışılarak Hukuki Durumun Tayini Gerektiği

10. CEZA DAİRESİ

Esas No: 2016/3078

Karar No: 2017/39

Karar Tarihi: 10.01.2017

Tüm deliller birlikte değerlendirilerek; eylemlerin müstakil suçlar olup olmadığı veya TCK’nın 43. maddesinde yer alan zincirleme suçu oluşturup oluşturmadığı tartışılarak, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayininde zorunluluk bulunması, bozmayı gerektirmiştir.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :

Aralarındaki bağlantı nedeniyle Dairemizin 2016/.. esasında kayıtlı Tarsus 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 11/03/2016 gün ve 2016/.. esas sayılı dosyası ile birlikte incelenmiştir.

A) Sanık E.. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesi:

Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; sanık ve müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA,

B) Sanık İ… hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesi:

Sanık hakkında 01.12.2015 tarihinde işlediği ileri sürülen “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçu nedeniyle 09.02.2016 tarihli iddianame ile Tarsus 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne temyiz konusu bu davanın açıldığı, dosyadaki bilgi ve belgeler ile bağlantılı dosyadan edinilen bilgilere göre; 03.09.2015 ve 04.10.2015 tarihinde işlediği ileri sürülen “zincirleme olarak uyuşturucu madde ticareti yapma” suçu nedeniyle 19.01.2016 tarihli iddianame ile, 14.11.2015 ve 20.11.2015 tarihinde işlediği ileri sürülen “zincirleme olarak uyuşturucu madde ticareti yapma” suçu nedeniyle 31.03.2016 tarihli iddianame ile adı geçen mahkemeye kamu davası açıldığı, 01.12.2015 tarihli eylemi nedeniyle 2016/.. esas ve 2016/.. karar sayılı dosyada, 03.09.2015 ve 04.10.2015 tarihli eylemi nedeniyle 2016/40 esas ve 2016/116 karar sayılı dosyada “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan mahkûmiyet hükmü verildiği, 14.11.2015 ve 20.11.2015 tarihli eylemleri nedeniyle ise 2016/92 esas numaralı kovuşturmanın devam ettiği anlaşıldığından, suç tarihleri dikkate alınarak, sanık hakkındaki 2016/40 ve 2016/92 esas sayılı davaların bu dava ile

birleştirilmesi, daha sonra tüm deliller birlikte değerlendirilerek; eylemlerin müstakil suçlar olup olmadığı veya TCK’nın 43. maddesinde yer alan zincirleme suçu oluşturup oluşturmadığı tartışılarak, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayininde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün BOZULMASINA, tutuklama koşullarında değişiklik olmaması ve tutuklama tarihine göre sanık hakkındaki salıverilme isteğinin reddine, 10/01/2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün