Yargıtay

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu / Suçun Üç Veya Daha Fazla Kişi İle Birlikte İşlenmesi İştirak İradesi İle Hareket Edildiğine Dair Delil Bulunması Halinde Mümkün Olacağı

20. CEZA DAİRESİ

Esas No: 2016/2495

Karar No: 2017/112

Karar Tarihi: 9.1.2017

Temyiz incelemesi; duruşmalı inceleme talebinde bulunan sanık … müdafiinin yöntemine uygun davetiye tebliğine rağmen duruşmaya gelmemesi ve geçerli bir mazeret de bildirmemesi nedeniyle duruşmasız olarak yapılmıştır.

1-Sanıklar Murat ve Hasan hakkında kurulan mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesinde;
Yargılama sürecindeki işlemin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemlerin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı anlaşıldığından; yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
Dosya kapsamına göre sanık …’ın 03/08/2015 ve 12/08/2015 tarihli, sanık …’ın 03/08/2015, 12/08/2015 ve 19/08/2015 tarihli eylemleri sabit ise de; sanıkların diğer sanıklar Muhammed ve Özkan’la iştirak iradesi ile hareket ettiğine dair kuşku sınırlarını aşan yeterli delil bulunmadığı dolayısıyla uyuşturucu madde ticareti yapma suçunun üç veya daha fazla kişi ile birlikte işlenmesi durumunun söz konusu olmadığı anlaşıldığından, sanıklar hakkında hükmolunan cezanın TCK’nın 188/5. maddesi uyarınca arttırılmayacağının gözetilmemesi,
Kanuna aykırı sanıklar müdafileri ile sanık …’ın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükümlerin BOZULMASINA,

2- Sanık … hakkında kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde;
Yargılama sürecindeki işlemin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı anlaşıldığından; yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

1-Dosya kapsamına göre, sanığın 19/08/2015 tarihli eylemi sabit ise de; sanığın savunmasının aksine, 12/08/2015 tarihinde ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile ilgisi bulunduğuna dair, kuşku sınırlarını aşan kesin ve yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden, sanık hakkında hükmolunan cezanın TCK’nın 43/1. maddesi uyarınca arttırılması suretiyle sanığa fazla ceza tayin edilmesi,

2- Sanığın 19/08/2015 tarihli eyleminde diğer sanıklar… ve … ile iştirak iradesi ile hareket ettiğine dair kuşku sınırlarını aşan yeterli delil bulunmadığı dolayısıyla uyuşturucu madde ticareti yapma suçunun üç veya daha fazla kişi ile birlikte işlenmesi durumunun söz konusu olmadığı anlaşıldığından, sanık hakkında hükmolunan temel cezanın TCK’nın 188/5. maddesi uyarınca arttırılmayacağının gözetilmemesi,
Kanuna aykırı sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA,

3- Sanık … hakkında kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde;
Yargılama sürecindeki işlemin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı anlaşıldığından; yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

1- Dosya kapsamına göre, sanığın 12/08/2015 ve 19/08/2015 tarihli eylemleri sabit ise de; diğer sanıklar Murat, Muhammed ve Hasan’la iştirak iradesi ile hareket ettiğine dair kuşku sınırlarını aşan yeterli delil bulunmadığı dolayısıyla uyuşturucu madde ticareti yapma suçunun üç veya daha fazla kişi ile birlikte işlenmesi durumunun söz konusu olmadığı anlaşıldığından, sanık hakkında hükmolunan temel cezanın TCK’nın 188/5. maddesi uyarınca arttırılmayacağının gözetilmemesi,

2-5271 sayılı CMK’nın 226. maddesi uyarınca ek savunma hakkı verilmeden TCK’nın 43. maddesinin uygulanması,
Kanuna aykırı, sanık müdafiin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan hükmün BOZULMASINA,

3- Sanık … hakkında kurulan mahkûmiyet hükmünü incelenmesinde;
19/08/2015 tarihinde ele geçirilen “şüphelilerin kaçış alanı içerisinde boş tarlada; 6 nolu bulguda belirtilen ondört adet kilitli şeffaf poşet yüzeyinden” elde edilen parmak izi ile AFİS veri tabanında kayıtlı parmak izinin karşılaştırılması sonucu, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü’nce düzenlenen 19/10/2015 tarihli raporda, parmak izinin sanık …’insağ el orta parmak izi ile aynı olduğunun belirlendiği, sanığın suçlamayı kabul etmediği bu rapora dayanılarak mahkûmiyet hükmü kurulduğu anlaşıldığından; sanığın yakalandığında alınan parmak izleri (yakalandığında alınmadı ise parmak izleri alınarak) ile ele geçirilen materyaller üzerindeki parmak izlerinin karşılaştırılması yapılarak bu izlerin sanığa ait olup olmadığı tespit edildikten sonra, tüm deliller birlikte değerlendirilip sonucuna göre; sanığın hukuki durumunun saptanması gerektiği gözetilmeden, eksik araştırma ile hüküm kurulması,

Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan CMUK’nın 321. maddesi gereğince hükmün BOZULMASINA, 09/01/2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün