2. Hukuk DairesiYargıtay

Yabancı Mahkemenin Verdiği Boşanma Kararının Tanınması ve Tenfizinde Taleple Bağlılık

E. 2021/4458, K. 2021/5327 nolu 28.6.2021 tarihli 2. Hukuk Dairesi kararı.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli muhkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü;

YARGITAY KARARI

Davacı, Nurtingen Sulh Mahkemesi’nin 05.04.2016 tarihli boşanma kararının Türkiye’de tanınması ile tenfizini talep ve dava etmiş, mahkemece davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına ve ferilerine dair Almanya ülkesi Nurtingen yerel sile mahkemesi tarafından verilen boşanma ilamının tanınmasına ve tenfizine karar verilmiş, karar tarafların süresinde istinaf etmemesi üzerine 19.12.2013 tarihinde kesinleştirilmiş, davacı vekilinin 07.11.2019 tarihli dilekçesi üzerine Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 25.05.2021 tarihli yazısı ile, karar ile ilgili kanun yararına bozma talebinde bulunulmuş, dosya Dairemize gönderilmiştir.

Hakim tarafların talepleriyle bağlı olup talepten fazlasına ve başka bir şeye hükmedemez (HMK m. 26). Somut olayda; davacı dava dilekçesinde Nurtingen Sulh Mahkemesinin 05.04.2016 tarih ve 17 F 73/14 karar sayılı boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizine karar verilmesini talep etmiş ancak mahkemece talepten fazlaya hükmedilerek tarafların boşanmaları ve feriletine dair Nurtingen Sulh Mahkemesi’nin 05.04.2016 tarih ve 17 F 73/14 karar sayılı kararının tanınmasına ve tenfizine karar verilmiştir. Mahkemece taleple bağlı kalınarak tarafların sadece “boşanmalarına” dair yabancı mahkeme ilamının tanınmasına ve tenfizine kurar verilmesi gerekirken, talep aşılarak boşarıma ve ferilerine dair yabancı mahkeme ilamının tanınması ve tenfizine karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 363/), maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonucu etkili olmamak üzere BOZULMASINA, o oybirliğiyle karar verildi. 28.06.2021 (Pzt.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün